Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
молитва на езици

Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;
Римляни 8:26
Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.
1Кор 14:2
Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.
1Кор 14:14-15
молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
Ефесяни 6:18
А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух,
Юда 1:20
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005