СЪКРАЩЕНИЯ

Стар Завет

Битие - Бит.
Изход - Из.
Левит - Лев.
Числа - Чис.
Второзаконие - Вт.
Исус Навин - И.Н.
Съдии - Съд.
Рут - Рут
1 Царе - 1Цар.
2 Царе - 2Цар.
3 Царе - 3Цар.
4 Царе - 4Цар.
1 Летописи - 1Лет.
2 Летописи - 2Лет.
Ездра - Езд.
Неемия - Неем.
Естир - Ест.
Йов - Йов
Псалми - Пс.
Притчи - Пр.
Еклисиаст - Екл.
Песен на Песните - П.П.
Исая - Ис.
Еремия - Ер.
Плачът на Еремия - П.Ер.
Езекиил - Ез.
Даниил - Дан.
Осия - Ос.
Йоил - Й-л
Амос - Ам.
Авдий - Авд.
Йона - Й-а
Михей - Мих.
Наум - Н-м
Авакум - Ав.
Софония - Соф.
Агей - Аг.
Захария - Зах.
Малахия - Мал.

Нов Завет

Матея - Мт.
Марка - Мк.
Лука - Лк.
Йоан - Йн.
Дела - Д.А.
Яков - Як.
1 Петрово - 1Пет.
2 Петрово - 2Пет.
1 Йоан - 1Йн.
2 Йоан - 1Йн.
3 Йоан - 3Йн.
Юда - Юд.
Римляни - Рим.
1 Коринтяни - 1Кор.
2 Коринтяни - 2Кор.
Галатяни - Гал.
Ефесяни - Еф.
Филипяни - Фил.
Колосяни - Кол.
1 Солунци - 1Сол.
2 Солунци - 2Сол.
1 Тимотея - 1Тим.
2 Тимотея - 2Тим.
Тит - Тит
Филимон - Ф-м
Евреи - Евр.
Откровение - Отк.

 

 
назад съдържание напред


Всички права запазени. Де не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.