ПРЕДИСЛОВИЕ

от авторите на компютърната версия

Скъпи приятели,

Пред вас е компютърната версия на първия Български Библейски речник - Цариград 1884 г. Той е написан като помагало към Цариградския превод на Библията и е може би първата по-значима книга, подарена от западните мисионери (д-р Елиас Ригс, д-р Алберт Лонг, и др.) на нашия народ, току що освободен от пет вековното Турско робство.

Български Библейски речник е уникален между евангелско-християнската литература. Той блести със неповторим стил и поетичен език, който не притежават много подобни книги написани в по-ново време. По своето съдържание не отстъпва на стандартните Библейски речничи на други езици, (например Easton Bible Dictonary).

Многобройните му статии (виж Статистика), покриват в една голяма степен данните от археологията, географията и богословието, върху които се опират съвременните постижения в тези области.

Текстът е набран и изчистен от старите букви; направени са и два редакторски прочита, с които са премахнати неприемливите архаизми; на места е поправен словореда, и като цяло статиите са систематизирани, подредени и пригодени за работа с компютър. Но все пак допускаме, че има на места някои пропуски, затова молим потребителите да ни информират при откриването на такива.

Речникът може да бъде полезен при изучаване на Божието Слово, при писане на материали на Библейски теми, подготовка за проповеди, и др. Той е практично ореантиран и близък до естествения живот.

Авторите на ревизията, (виж Копирайт), и автора на Интернет версията се надяват, че това пособие въоражено с последните постижения на техниката, ще принесе духовна полза на тези, които го ползват, както и прослава на Бога (виж Посвещение). Виж и Предисловието от авторите на книгата.

назад съдържание напред


Всички права запазени. Де не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.