БЛАГОДАРНОСТИ

На Господ Исус Христос, защото всичко е от него, чрез него и за него; На моята съпруга Десислава, за всеотдайния й труд, и подкрепа по времето на работата; На г-н Питър Фрей, който спонсорира моето следване във Обединен Богословски Факултет при ВЕБИ, успоредно с което вървеше и това Божие дело; На п-р Венцислав Стойков, който ми възложи този вид дейност, и вдъхнови към действие; За разбирането на директора на практическото служение при ВЕБИ, и приемането на работата по речника като част от практическото ми служение, което трябваше да имам; На фирма GLOBAL System Solution с президент Детелин Кръстев, която ми сглоби и поддържа компютъра (разбира се не без пари, но с много отстъпки); На Златка Маринова, за това, че скенира и обработи илюстрациите, и на Пламен, нейния съпруг, на когото дължим въвеждането и оформянето на Библейската хронология; На Влади и Светла, Стефани, Гергана и Георги, които искаха да помогнат, но нямаха техническата възможност. И на последно място в списъка, но не на последно по важност, на Ваньо Георгиев, който също се потруди усърдно, за да приспособи текста за работа в неговата "Компютърна Библия".

Данаил Радков,
22.11.2000 г.
гр. София

назад съдържание напред


Всички права запазени. Де не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.