Българска Библия за Palm и Pocket PC PDA устройства

 

Българска Библия за Pocket PC / Windows Mobile PDA Handheld
Инсталация за Pocket PC:
1. Изтеглете инсталационния zip архив от тук
2. Разархивирайте zip архива в отделна папка на компютъра с WinZip, ZipMagic, 123Zip, ZipIt или StuffIt Expander.
3. Свържете Pocket PC PDA устройството към компютъра.
4. Започнете инсталационния процес стартирайки Setup програмата и следвайте инструкциите

Българска Библия за PALM
Системни изисквания за Palm:
1. Palm OS: 3.5 или по-висока.
2. Памет: най-малко 300k RAM за всяка Библейска версия

Инсталация за Palm:
1. Изтеглете инсталационния zip архив от тук
2. Разархивирайте zip архива с WinZip, ZipMagic, 123Zip, ZipIt или StuffIt Expander.
3.
Стартирайте програмата Quick Install (Palm Desktop)
4. Натиснете бутона Add (или Browse)
5. Изберете .prc и .pdb файла от архива на програмата
6. Натиснете бутона Done
7. Ще получите съобщение, че програмата ще бъде инсталирана при следващата HotSync операция
8. Натиснете OK
9. Поставете Palm устройството в поставката му
10. Натиснете бутона HotSync