Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 13 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 13:7

  7. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.