Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 14 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 14:12

  12. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.