Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Битие 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Битие 1:1-31

  1. В начало Бог създаде небето и земята.
  2. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
  3. И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.
  4. Коментари за този стих във форумаИ Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
  5. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
  6. И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.
  7. И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.
  8. И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
  9. И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
  10. И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
  11. И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.
  12. Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.
  13. И стана вечер, и стана утро, ден трети.
  14. И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
  15. и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
  16. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
  17. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,
  18. да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
  19. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
  20. И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
  21. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
  22. И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
  23. И стана вечер, и стана утро, ден пети.
  24. И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
  25. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
  26. И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
  27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
  28. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
  29. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
  30. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.
  31. И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.