Особености на търсенето

Ако искате да намерите стиховете, в които задължително се срещат дадени думи, изпишете ги, като ги разделяте с интервали.
Например: по заявката "Исус Христос Господ" ще се изведат всички стихове, в които задължително присъстват и трите думи "Исус", "Христос" и "Господ".
Ако искате да намерите всички стихове, в които се среща поне някоя от дадени думи, сложете пред всяка от тях символа вертикална черта (|).
Например: по заявката "Исус | Христос | Господ" ще се изведат всички стихове, в които присъства поне една от думите "Исус", "Христос" или "Господ".
Ако искате да изключите някоя дума от търсенето, напишете символа минус (-) пред нея.
Например: "колко -добро" ще изведе всички стихове в които се среща думата "колко", но не се среща думата "добро".
Можете да търсите думи, започващи или завършващи по определен начин. Сложете символ звезда (*), за да укажете за коя част от думата, няма да дадете точните букви.
Например: "исус*" ще изведе всички стихове, в които се срещат думите: исус, исуса, исусе, исусов, исусовата, исусови, исусовите, исусовия, исусовият, исусовото.
Ако компютърът ви не е кирилизиран, можете да използвате следното кодиране, за да въведете думите с латински букви:


Вариант "Интернет популярно кодиране":

а - a ж - zh м - m т - t ш - sh, 6
б - b з - z н - n у - u щ - sht, 6t
в - v и - i о - o ф - f ъ - y
г - g й - j п - p х - h ь - x
д - d к - k р - r ц - c ю - w
е - e л - l с - s ч - ch, 4 я - q


Вариант "транслитерация":

а - a ж - zh м - m т - t ш - sh, 6
б - b з - z н - n у - ou щ - sht, 6t
в - v и - i о - o ф - f ъ - u
г - g й - y п - p х - h ь - y
д - d к - k р - r ц - ts, c ю - yu
е - e л - l с - s ч - ch, 4 я - ya, q