ТЪЛКУВАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

от

ЕЛИАС РИГС

     строго консервативно със Свещения текст
задълбочено разглеждане
практично
стих по стих
паралелни пасажи
препратки

съдържание напред


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.