Изтегляне на Компютърната Библия
Какво да изтеглите?
Дезархивиране
Инсталиране
Представяме ви безплатната версия на програмата:

КОМПЮТЪРНА БИБЛИЯ - CD версия 2.1

за операционни системи Windows 95/98/NT/2000. Пълната версия на програмата включва 8 издания на Библията, а безплатната 5. И двете версии дават възможност: всяко от изданията на Библията да се чете последователно, като напечатана книга; бързо да се откриват местата в Библията, където се засягат различни теми чрез търсене на стихове по думи и фрази.
Пълната версия има и други възможности: да се записват лични бележки към всеки стих; да се състави каталог с връзки към други програми, файлове, места в Internet и други ресурси, отнасящи се до Библията.
Описание как да изтеглите и инсталирате безплатната версия, вижте по-долу.
 
Дискета: Размер на файла: Актуализиран на:
Дискети за инсталиране на програмата (без Библия)
Дискета 1 1 415 421 b. 18 февруари 2002 г. 
Дискета 2 871 341 b. 18 февруари 2002 г. 
Дискети за инсталиране Библия на Български, издание 1938г.
Дискета 1 1 403 450 b. 9 юни 2001 г. 
Дискета 2 1 439 890 b. 9 юни 2001 г. 
Дискета 3 958 390 b. 9 юни 2001 г. 
Дискети за инсталиране "Речник на Святото писание"
Дискета 1 1 416 383 b. 9 юни 2001 г 
Дискета 2 24 986 b. 9 юни 2001 г 
Дискети за инсталиране английски превод King James Version
Дискета 1 1 400 475 b. 9 юни 2001 г 
Дискета 2 1 432 269 b. 9 юни 2001 г 
Дискета 3 958 167 b. 9 юни 2001 г 
Дискети за инсталиране Новият Завет на старогръцки
Дискета 1 1 384 306 b. 9 юни 2001 г 
Дискета 2 73 398 b. 9 юни 2001 г 

В първата колонка на тези таблици "Дискета:" има препратки към файловете, които можете да получите - надписите "Дискета 1", "Дискета 2" и т.н. При посочване с мишката върху тези препратки, курсора който виждате на екрана, придобива формата на сочеща с показалец ръка. Когато се появи такъв курсор върху дадена препратка, натиснете левия бутон на мишката. След известно време (необходимо на вашия компютър да влезе във връзка с компютъра, съхраняващ файловете и да получи отговор от там) е възможно да се случат различни неща в зависимост от настройката на вашия компютър. Може да Ви бъде предложено да изберете: "open" - да отворите веднага или "save" - да съхраните на диска, предстоящия за получаване файл. Изберете "save". Възможно е и веднага да се отвори диалогов прозорец "Save As...". Чрез него изберете директорията, в която предпочитате да се запише получения файл. Щом влезете в избраната директория, натиснете бутона "Save" в прозореца "Save As...". Отваря се нов прозорец, който Ви информира как протича "тегленето": каква част (колко процента) от файла вече е пристигнала във Вашия компютър, с каква скорост става прехвърлянето и след колко време се очаква да пристигне целия файл. Когато "тегленето" приключи и целият файл е вече пристигнал и съхранен във Вашия компютър, този прозорец или се скрива автоматични, или Вие трябва да го затворите.

Какво да изтеглите?
Необходимо е да изтеглите минимум 5 файла, съдържащи: двете дискети за инсталиране на програмата и трите дискети за инсталиране на поне една версия на Библията. 
Всеки изтеглен файл съдържа в компресиран вид (zip формат) файловете от една инсталационна дискета.

Дезархивиране
След "изтегляне" файловете трябва да се дезархивират с програмата WinZip. При посочване и двойно натискане на левия бутон на мишката върху някой от изтеглените файлове, той се отваря автоматично и в прозореца на WinZip се показва списък на файловете, архивирани в него. Натиснете в прозореца на WinZip иконата "Extract" - отваря се прозорец, в който трябва да посочите в коя директория да се дезархивира съдържанието на .zip файла. 

Дезархивиране върху твърдия диск
Върху твърдият диск на компютъра направете по една директория за всяка инсталация - за програмата една и за всяка версия на Библията по една. Във всяка от тези директории направете поддиректории с имена "Disk1", "Disk2" и т.н. за всеки .zip файл. След отваряне на .zip файл и натискане на иконата "Extract", в прозореца "Extract" посочете пътя до съответната директория и натиснете бутон "Extract" - файловете се дезархивират и записват в посочената директория. 

Дезархивиране върху дискети
Ако желаете да направите инсталационни дискети, за да инсталирате програмата и на други компютри: Пригответе необходимия брой празни, форматирани, 1.44 мегабайтови дискети. Поставете в дискетното устройство една от приготвените дискети. След отваряне на .zip файл и натискане на иконата "Extract", в прозореца "Extract" посочете "3.5 Floppy (A:)" и натиснете бутона "Extract". Файловете започват да се дезархивират и записват на дискетата. Това се повтаря с всеки .zip файл. Отбелязвайте върху етикетчетата на дискетите техните номера, които трябва да отговарят на последните цифри от имената на файловете. Например: файл progd1.zip се записва на дискета 1. 

Инсталиране
(Описва се процеса на инсталиране на програмата. При инсталиране на Библия, някои от описаните действия не се извършват.) Посочете с двойно натискане на мишката върху файл "setup.exe", от поддиректория "Disk1" или дискета 1. Инсталирането започва. В първия прозорец "Welcome" само натиснете бутон "Next". Следващият прозорец "Choose Destination Location" предлага възможност за промяна на подразбиращата се директория "C:\Program File\VanyoG\Bible", в която ще се инсталират файловете, с друга. Ако искате да промените тази директория натиснете бутон "Browse", иначе натиснете "Next". (Ако промените директорията на инсталирането, внимавайте при инсталиране на всяка друга версия на Библията да посочвате все същата директория). Прозорецът "Select Program Folder" предлага възможност за посочване на място в "Start" менюто на Windows, където да се появи икона "Read and Study The Bible" за стартиране на програмата. По подразбиране това е в групата "VanyoG". Може да посочите друга от съществуващите групи, или да напишете име на нова група, която ще бъде създадена. Натиснете "Next". Прозорецът "Start Copying Files" дава последна възможност за проверка на направения избор и евентуална промяна. За да се върнете на някой от предишните прозорци и промените направения избор, натиснете "Back", а за започване на инсталирането натиснете "Next". При инсталиране от дискети, след копиране на фалйовете от първата дискета, излиза подканващ надпис за поставяне на следващата дискета. След приключване на инсталирането прозорецът "Setup Complete", съобщава, че то е приключило и предлага веднага възможност за стартиране на програмата. За да стартира програмата "щракнете" в полето "Yes, Launch the program file" и натиснете "Finish". 

Стартиране
След успешно инсталиране на програмата, стартирането й става от "Start" менюто на Windows. В "Programs" на "Start" менюто се появява нова група "VanyoG" (или каквато сте задали), в която има икона "Read and Study The Bible". При щракване с мишката върху тази икона, програмата се стартира. 

Приятна работа!

© 2001-2003 Ваньо Георгиев
ЕТ "Компютърни програми - Ваньо Георгиев"