Естир 2003
Естир 2003 е нова, безплатна компютърна програма за търсене в Библията на български език.

Estir2003.zip - 2.08 MB

Чрез нея можете лесно и удобно да търсите в Библията дума, съчетание от думи, фраза. Резултатът от търсенето ви показва текста на всички намерени стихове. От всеки стих можете с едно кликване на мишката да отидете в текста на цялата глава.

Възможности на програмата:

 • всичко в програмата е на български език
 • съвсем минимални изисквания към вашия компютър
 • бързина на търсенето - отнема малка част от секундата
 • избирате търсене чувствително или нечувствително към главни букви
 • избирате търсене на точна дума или всички окончания на думата
 • директно показване на главата, в която е съответния стих
  намира неограничен брой стихове
 • показва избрана глава от Библията
 • чете и записва резултатите от търсенето в HTML файл
 • чете резултатите от търсенето в MS Word
 • принтира резултатите от търсенето

  сайта на продукта
 •