Библейски Проектор 2.0

Библейски проектор 2.0 дава възможност за показване на Библейския текст чрез видео проектор в режим за работа с два монитора. Опцията може да бъде използвана чрез видео карта с двоен видео изход или две налични видео карти. Изображението може да бъде показвано едновременно на монитор и видео проектор, което дава възможност за „невидим” избор на библейския текст.

Изтегляне: Изтеглянето на Библейски проектор (за работа в режим с един или два монитора) става от тук

Инсталация: Не е нужна инсталация на програмата. Просто стартирайте projector.exe

Указания за използване:
1. Проверете дали имате инсталирана Microsoft .NET Framework 2.0.
2. Проверете дали е активиран режимът за работа с два монитора. 
3. Стартирайте Библейски проектор 2.0
4. Направете избор за работа с един или два монитора.

Библейски Проектор 1.0

Библейският проектор в софтуер за прожектиране на Библейски стихове или пасажи, както и текстове на песни. Програмата е лесна за ползване и може да се използва на компютри с минимални системни параметри. Библейският проектор е проект на www.bibliata.com специално изработена за нуждите на евангелските църкви в България и се разпространява безплатно.

Изтегляне: Изтеглянето на Библейски проектор (за работа в режим със само един монитор) става от тук

Инсталация: Не е нужна инсталация на програмата. Просто стартирайте projector1.exe

Навигационен Панел

Кликване някъде върху основния екран скрива навигационния панел, ако е показан, и съответно го показва, ако е скрит.

Кликване с десен бутон на мишката някъде върху основния екран показва следното меню:Посредством това меню можете да сменяте цвета на фона, вида, типа, цвета и размера на шрифта както за основния екран, така и за помощния екран с препратките.
С опцията "Изход" излизате от програмата.

Смяна на режим

Кликване с десния бутон на мишката върху навигационния панел показва следното меню.

Програмата има два режима на работа: Библия и Теми. В режим "Библия" можете да изберете книга, глава и стих, който да бъде показан на екрана. В режим "Теми" можете да избирате стихове по специално създадени от вас теми. Този режим ви позволява да подготвите тема за проповед и да систематизирате стиховете по реда, в който желаете те да бъдат показвани. В режим "Теми" можете също така да въведете песни или други теми в свободен текст.

Смяната на режима може да се осъществи и при скрит навигационен панел посредством клавишната комбинация Ctrl-Tab.

Навигация посредством клавиши

При скрит навигационен панел можете да използвате клавишни комбинации за навигация:

Клавишите стрелки ви позволяват да навигирате към предходен/следващ стих. Ако същевременно натиснете Ctrl, същите клавиши вече навигират към предходна/следваща глава. А ако натиснете Shift, с тези клавиши можете да навигирате към предходна/следваща книга. (Ако сте в режим "Теми", Ctrl навигира към предходна/следваща тема, а Shift няма никакъв ефект).

Клавиш Действие
Ctrl-Tab Превключва между режим "Библия" и режим "Теми"
п Предходен стих
с Предходен стих
р Следващ стих
т Следващ стих
PgUp Първи стих от текущата глава
PgDn Последен стих от текущата глава
Ctrl-п Предходна глава от текущата книга (в режим "Библия") или предходна тема (в режим "Теми")
Ctrl-с Аналогично на Ctrl-ï
Ctrl-р Следваща глава от текущата книга (в режим "Библия") или следваща тема (в режим "Теми")
Ctrl-т Аналогично на Ctrl-ð
Ctrl-PgUp Първа глава в текущата книга
Ctrl-PgDn Последна глава в текущата книга
Shift-п Предходна книга
Shift-с Предходна книга
Shift-р Следваща книга
Shift-т Следваща книга
Shift-PgUp Първа книга (по азбучен ред)
Shift-PgDn Последна книга (по азбучен ред)
Space Следващ стих*
Backspace Предходен стих*

* Клавишите Space и Backspace действат подобно на клавишите стрелки, с тази разлика, че ако се намирате на последния стих от дадена глава (или тема), натискането на Space ще покаже първият стих от следващата глава (тема). А ако главата е последна от книгата, ще преминете на първия стих от първата глава на следващата книга. Backspace действа в обратна посока. Посредством тези два клавиша можете да преминете през цялата Библия, стих по стих, в права или в обратна посока.

Създаване на Теми

При избор на опцията "Теми настр." от контекстното меню на навигационния панел, се отваря следния екран:

Посредством този екран можете да:

Освен чрез контекстното меню (при клик с десния бутон на мишката), можете да създавате нови стихове в текущата тема посредством клавиша Ins.

Изтриването на тема/стих може да бъде извършено и посредством клавиш Del.

Кликването върху даден стих показва неговото заглавие (в синьото поле) и съдържание в жълтото поле. (В зависимост от настройките на вашата операционна система, тези полета може да са с други цветове.)

Редакцията на заглавието или съдържанието на даден стих се отразява моментално (т.е. не е необходимо да натискате бутон "Добави"). Същото важи и за имената на темите. Темите нямат текстово съдържание и при избиране на тема жълтото поле е недостъпно за писане. Можете да променяте заглавието на темата в синьото поле.

Бутонът "Добави" създава нов стих и най-често (но не непременно) се използва, когато сте избрали стих от Библията и желаете да го добавите към текущо избраната тема. Бутонът "Добави" винаги създава нов стих и не може да бъде използван за редакция на вече съществуващи стихове.

Преместването на теми/стихове се осъществява чрез "захващане" (клик с левия бутон на мишката) на избраната тема или стих , изтегляне (при задържан натиснат бутон на мишката) и "пускане" върху друга тема/стих. При това темата/стихът се преместват преди темата/стиха, върху който/която са пуснати. При пускане на стих върху тема, той се позиционира на последно място (след всички други стихове) в тази тема, но след това може да бъде преместен.

Промените, които правите, не се отразяват в Библията, а се записват в специален файл и могат да бъдат показвани на основния екран само когато работите в режим "Теми".

Файлът, в който се записват темите и стиховете, се намира в директорията на програмата и се казва "themes.dat". Изтриването на този файл изтрива всички теми и стихове. При стартиране на програмата, ако този файл липсва, се създава нов. Добра идея е да си пазите архивно копие на този файл, в случай че имате ценни теми, натрупани с времето.