КОМПЮТЪРНА БИБЛИЯ - CD версия 4.1
уебсайт на продукта: www.bgbible.org

За облекчение при бавна интернет връзка програмата е разделена на малки модули.

Ако не знаете какво точно трябва да направите прочетете тези по-подробни указания.


Основен модул - компилация 4.1 (1405KB, 28 март 2007 г.)
включва изпълнимият файл на програмата, както и няколко други файла, без които стартирането й е невъзможно. В този модул няма Библия! Необходимо е да изтеглите и един предпочитан превод на Библията (вижте по-надолу).
Изтегляне на основния модул.

Важно! Основният модул съдържа и файлове от другите модули, които са променяни скоро, затова трябва да се инсталира последен или да се инсталира отново след инсталиране на други модули!

Допълнителен модул (1883KB, 28 март 2007 г.)
включва няколко файла, чиято липса не пречи на функционирането на програмата, но наличието им създава допълнително удобство и ефект - help файл, музикален сигнал и др.
Изтегляне на допълнителния модул.

Модули с текстови материали

нов Новият Завет - съвременен превод
Православна Библия (4347KB, 5 септември 2004 г.)
Протестантска Библия (издание 1940 г.) (3712KB, 21 февруари 2006 г.)
нов Цялата "Цариградска" Библия (3563KB, 24 март 2007 г.)
Библия на руски език (3591KB, 2 ноември 2003 г.)
Библия на румънски (Корнилеску) (3798KB, 14 юни 2004 г.)
King James Version with Strong's numbers (5654KB, 14 ноември 2003 г.)
American Standard Version (3681KB, 2 ноември 2003 г.)
Новият Завет на старогръцки (1417KB, 16 февруари 2005 г.)
Библията на латински (Вулгата) (3929KB, 26 януари 2006 г.)

Речник на Светото писание (1408KB, 2 ноември 2003 г.)
Илюстрации към "Речник на Светото писание"
(9715KB, 13 януари 2004 г.)
Strong's Hebrew and Greek dictionary (2012KB, 14 ноември 2003 г.)
Английско-Български речник (1408KB, 20 ноември 2003 г.)

---
По-старата безплатна версия