ХРОНОЛОГИИ, ТАБЛИЦИ И СПИСЪЦИ


- Библейска хронология - от Битие до Откровение, (4004 г. преди Р.Х., до 100 г. след Р.Х.)
- Чудесата в Библията - Чудо
- Хронология на Евангелията - Исус Христос
- Притчите на Господ Исус Христос - Притча
- Хронология на живота и служението на ап. Павел - Павел
- Таблица на Павловите послания (дата и място на написване) - Павел
- Таблица, която излага местата, където Израилтяните разполагали стан през скитанията си - Изход
- Списък на Израилевите съдии и продължителност на съденето им - Съдии
- Списък на Израилевите и Юдовите царе, и периода на царуването им - Цар
- Списък на Старозаветните пророци (по кое време и при кой цар са пророкували - Пророци
- Списък на Египетските фараони - Фараон
- Таблица на Еврейските месеци - Месеци

 

 
назад съдържание напред


Всички права запазени. Де не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.