Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
абортите Не убивай.
Изход 20:13
Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен;
Чудни са Твоите дела,
И душата ми добре знае това.
Псалми 139:14
Преди да ти дам образ в корема познах те, и преди да излезеш из утробата осветих те. Поставих те за пророк на народите.
Еремия 1:5
ада За разумния пътят на живота върви нагоре,
За да се отклони от ада долу.
Притчи 15:24
Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.
Матей 10:28
Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
Матей 25:41
И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.
Матей 25:46
И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето "червеят им не умира, и огънят не угасва".
Марк 9:47-48
алкохола Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие,
Които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!
Исая 5:11
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;
Лука 21:34
Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
Нито за князете да кажат: Где е спиртното питие? Да не би, като се напият, да забравят закона
И да онеправдаят угнетяваните . Давайте спиртно питие на оня, който загива
И вино на огорчения духом. За да пийне и да забрави сиромашията си,
И да не помни вече окаяността си.
Притчи 31:4-7
алкохолизма И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
Ефесяни 5:18
Кому горко? кому скръб? кому каране?
Кому оплакване? кому удари без причина?
Кому подпухнали очи? - На ония, които се бавят около виното,
Които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено,
Че показва цвета си в чашата,
Че се поглъща гладко, Защото после то хапе като змия,
И жили като ехидна.
Притчи 23:29-32
Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие,
Които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!
Исая 5:11
Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.
Римляни 8:13
Изпраща словото Си та ги изцелява,
И ги отървава от ямите, в които лежат.
Псалми 107:20
алчността Користолюбивият смущава своя си дом,
А който мрази даровете ще живее.
Притчи 15:27
Адът и погибелта не се насищат;
Така и човешките очи не се насищат.
Притчи 27:20
Който обича среброто не ще се насити от сребро,
Нито с доходи оня, който обича изобилието.
И това е суета.
Еклисиаст 5:10
И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Лука 12:15
Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Лука 12:34
А благочестието със задоволство е голяма печалба;
1Тим 6:6
Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
Евреи 13:5
ангелите Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят,
И ги избавя.
Псалми 34:7
Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив до века! Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение.
Даниил 6:21-22
Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
Матей 24:31
А кому от ангелите е рекъл някога: -
"Седи отдясно Ми
Докле положа враговете ти за твое подножие"? Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?
Евреи 1:13-14
Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.
Евреи 13:2
асоциациите но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, гдето отиваш, да не би да стане примка между вас.
Изход 34:12
Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър,
А другарят на безумните ще пострада зле.
Притчи 13:20
Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?
Амос 3:3
но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно.
1Кор 5:11
Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".
1Кор 15:33
астрологията Да не ядете месо с кръвта му, нито да си служите с гадания или с предвещания.
Левит 19:26
И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа та Го разгневи.
2Лет 33:6
Така казва Господ изкупителят ти,
Който те е образувал в утробата:
Аз съм Господ, Който извърших всичко;
Който сам разпрострях небето,
И сам разстлах земята; Който осуетявам знаменията на лъжците,
И правя да избезумеят чародеите;
Който превръщам мъдрите,
И обръщам знанието им в глупост;
Исая 44:24-25
атеизма В начало Бог създаде небето и земята.
Битие 1:1
(По слав. 13). За първия певец.
Давидов псалом.
Безумният рече в сърцето си:
Няма Бог.
Поквариха се; сториха развалени дела;
Няма кой да прави добро.
Псалми 14:1
Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.
Римляни 1:20-21
И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,
Римляни 1:28
Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, - за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.
2Кор 4:3-4
атмосферата И когато злият дух от Бога беше на Саула, Давид вземаше арфата и свиреше с ръката си; тогава Саул се освежаваше и ставаше му добре, и злият дух се оттеглюваше от него.
1Цар 16:23
А щом излязоха свещениците из светилището, облакът изпълни Господния дом; така щото поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Господния дом.
3Цар 8:10-11
Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.
Псалми 16:11
И през един от тия дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим; и сила от Господа бе с Него да изцелява.
Лука 5:17
И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.
Деяния 2:1-2
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005