Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
самотата Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.
Битие 28:15
Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай.
Второзаконие 31:8
Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя
Няма да се уплаша от зло;
Защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Псалми 23:4
Защото баща ми и майка ми са ме оставили;
Господ, обаче, ще ме прибере.
Псалми 27:10
Човек, който има много приятели намира в това погубването си;
Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.
Притчи 18:24
Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
Евреи 13:5
сатана А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.
Лука 10:18
Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
Йоан 8:44
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.
Яков 4:7
Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
1Пет 5:8
Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
1Йн 3:8
И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Откровение 12:9
сатанизма Да нямаш други богове освен Мене.
Изход 20:3
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Ефесяни 6:12
Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
1Йн 3:8
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
1Йн 4:4
И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Откровение 12:9
свидетелстването Плодът на праведния е дърво на живот;
И който е мъдър придобива души.
Притчи 11:30
И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
Марк 16:15
И ни един ден не преставаха да поучават и да благовествуват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос.
ДА 5:42
Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: -
"Колко са прекрасни
Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
Римляни 10:14-15
И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.
2Кор 5:11
свободата Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Галатяни 5:1
И ще ходя на широко,
Защото потърсих Твоите правила.
Псалми 119:45
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 8:32
Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Йоан 8:36
и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.
Римляни 6:18
Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.
Римляни 6:22
Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.
Римляни 8:2
А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,
2Кор 3:17
Святия Дух И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!
Лука 11:13
И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
Йоан 14:16-17
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Йоан 16:13
"И в последните дни, казва Бог,
Ще излея от Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Юношите ви ще виждат видения,
И старците ви ще сънуват сънища;
ДА 2:17
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух,
Тит 3:5
себеконтрола Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия,
И който владее духа си - от завоевател на град.
Притчи 16:32
Който не владее духа си
Е като съборен град без стени.
Притчи 25:28
Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.
Римляни 6:13
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
Галатяни 2:20
сезоните И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
Битие 1:14
Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.
Битие 8:22
тогава ще ви дам дъждовете на времето им, и земята ще даде плодовете си, и полските дървета ще дадат плода си.
Левит 26:4
Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето:
Еклисиаст 3:1
Той изменява времената и годините;
Сваля царе и поставя царе;
Той е, който дава мъдрост на мъдрите
И знание на разумните.
Даниил 2:21
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
секса Как ще очисти младежът пътя си?
Като му дава внимание според Твоето слово.
Псалми 119:9
Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло.
1Кор 6:18
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,
1Кор 6:19
Но, за да се избягват блудодеянията, нека всеки мъж има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж.
1Кор 7:2
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
1Кор 10:13
семейството С мъдрост се гради къща,
И с разум се утвърждава,
Притчи 24:3
Ето, наследство от Господа са чадата,
И награда от него е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния,
Така са чадата на младостта. Блазе на оня човек,
Който е напълнил тула си с тях!
Такива няма да се посрамят,
Когато говорят с неприятелите си в градската порта.
Псалми 127:3-5
По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си;
Еклисиаст 4:9
Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа;
И голям ще бъде мирът на чадата ти.
Исая 54:13
И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои.
Марк 3:25
И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
Ефесяни 6:4
Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
1Тим 5:8
семената на вяра Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И линовете ти ще се преливат с ново вино.
Притчи 3:9-10
Хвърли хляба си по водата,
Защото след много дни ще го намериш!
Еклисиаст 11:1
Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката си;
Защото не знаеш кое ще успее, това ли или онова,
Или дали ще са и двете еднакво добри.
Еклисиаст 11:6
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.
2Кор 9:6
силата Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.
Неемия 8:10
Мъдрият човек е силен,
И човек със знание се укрепява в сила,
Притчи 24:5
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
силата Боже, от светилищата Си се явяваш страшен;
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си.
Благословен да е Бог.
Псалми 68:35
Изяви на людете Си силата на делата Си
Като им даде народите за наследство.
Псалми 111:6
Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 18:21
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Деяния 1:8
И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях.
Деяния 4:33
Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.
1Кор 4:20
скръбта Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Защо си отпаднала, душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя:
Той е помощ на лицето ми и Бог мой.
Псалми 42:11
Господ ще извърши това, което е потребно за мене.
Господи, понеже милостта Ти трае до века,
Не оставяй делата на Своите ръце.
Псалми 138:8
Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.
Псалми 147:3
От отговора на устата си човек изпитва радост,
И дума на време казана, колко е добра!
Притчи 15:23
Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Римляни 8:28
и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
1Пет 5:7
слабостта Чакай Господа;
Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти;
Да! чакай Господа.
Псалми 27:14
Той дава сила на ослабналите,
И умножава мощта на немощните.
Исая 40:29
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Деяния 1:8
Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.
2Кор 4:16
и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
2Кор 12:9
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Филипяни 4:13
служенето също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.
Матей 20:28
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
Матей 25:21
И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Лука 16:12
Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-младият, и който началствува - като онзи, който слугува.
Лука 22:26
При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се намери верен.
1Кор 4:2
Защото, при все че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички, за да придобия мнозината.
1Кор 9:19
служението Ако даруваш на гладния желаното от душата ти,
И насищаш наскърбената душа,
Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината,
И мракът ти ще бъде като пладне;
Исая 58:10
И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
Марк 16:17
Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: -
"Колко са прекрасни
Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
Римляни 10:14-15
Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога, Който ни и направи способни като служители на един нов завет, - не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.
2Кор 3:5-6
Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.
Евреи 6:10
служителите Плодът на праведния е дърво на живот;
И който е мъдър придобива души.
Притчи 11:30
Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно,
И деня на въздаянието от нашия Бог;
Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион,
Да им дам венец вместо пепел,
Миро на радост вместо плач,
Облекло на хваление вместо унил дух;
За да се наричат дървета на правда
Насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се съградят отдавна запустелите места,
Ще се издигнат досегашните развалини.
И ще се обновяват пустите градове
Опустошени от много родове. Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви,
И чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари. А вие ще се казвате свещеници Господни;
Ще ви наричат служители на нашия Бог;
Ще ядете имота на народите,
И ще наследите тяхната слава.
Исая 61:1-6
И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.
2Кор 5:11
слушането Внимавай и слушай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на тебе и на чадата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог.
Второзаконие 12:28
Ще слушам какво ще говори Господ Бог;
Защото ще говори мир на людете Си и на светиите Си;
Но нека се не връщат пак в безумие.
Псалми 85:8
В многото говорене грехът е неизбежен;
Но който въздържа устните си е разумен.
Притчи 10:19
Защото с мъдър съвет ще водиш войната си,
И чрез множеството съветници бива избавление.
Притчи 24:6
Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;
Яков 1:19
Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.
Откровение 2:7
смелостта Нечестивите бягат без да ги гони някой,
А праведните са смели като млад лъв.
Притчи 28:1
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Деяния 1:8
И сега, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръката Си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свет Служител Исуса.
Деяния 4:29-30
И Господ каза на Павла нощем във видение: Не бой се, но говори и не млъквай; защото Аз съм с тебе, и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много люде в тоя град.
Деяния 18:9-10
и повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх.
Филипяни 1:14
Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Евреи 4:16
смеха И Сара каза: Бог ме направи за смях; всеки който чуе, ще ми се смее.
Битие 21:6
Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.
Псалми 16:11
Тогава се изпълниха устата ни със смях
И езикът ни с пеене;
Тогава казаха между народите:
Велики неща извърши за тях Господ.
Псалми 126:2
Веселото сърце е благотворно лекарство,
А унилият дух изсушава костите.
Притчи 17:22
Време за плачене, и време за смеене;
Време за жалеене, и време за ликуване;
Еклисиаст 3:4
По-полезна е печалта от смеха;
Защото от натъжеността на лицето сърцето се развеселява.
Еклисиаст 7:3
Блажени, които гладувате сега; защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.
Лука 6:21
смирението Който възвишава смирените,
И въздига в безопасност нажалените,
Йов 5:11
Смирените ще ядат и ще се наситят;
Ще хвалят Господа ония, които Го търсят;
Сърцето ви нека живее вечно.
Псалми 22:26
Дойде ли гордост, дохожда и срам.
А мъдростта е със смирените.
Притчи 11:2
Наградата на смирението и на страха от Господа
Е богатство, слава и живот.
Притчи 22:4
И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.
Матей 18:4
Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени.
Лука 1:52
със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,
Ефесяни 4:2
и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Филипяни 2:8
И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
Колосяни 3:12
И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;
1Пет 5:6
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".
Яков 4:6
Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава.
Яков 4:10
смъртта Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
1Кор 15:19
Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя
Няма да се уплаша от зло;
Защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Псалми 23:4
(6)Скъпоценна е пред Господа
Смъртта на светиите Му.
Псалми 116:15
Няма човек, който да има власт над духа та да задържи духа,
Нито да има власт над деня на смъртта;
И в тая война няма уволнение,
Нито ще избави нечестието ония, които са предадени на него.
Еклисиаст 8:8
И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,
1Кор 15:26
А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?
1Кор 15:54-55
- понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.
2Кор 5:8
спасението Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Йоан 3:16
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.
Деяния 4:12
Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.
Римляни 1:16
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
Римляни 10:10
спасението на души Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство,
И земните краища за твое притежание.
Псалми 2:8
Плодът на праведния е дърво на живот;
И който е мъдър придобива души.
Притчи 11:30
И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
Марк 16:15-16
И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.
Лука 10:2
Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римляни 10:14
И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.
2Кор 5:11
стократното възвръщане И Исаак пося в оная земя и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови.
Битие 26:12
А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.
Матей 13:8
А посеяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.
Матей 13:23
И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.
Матей 19:29
и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот.
Марк 10:30
страданието А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?
Лука 18:7
А те си отидоха от синедриона, възрадвани загдето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име.
Деяния 5:41
Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;
2Тим 2:12
и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха,
Евреи 11:25
Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
1Пет 3:17
Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
1Пет 4:19
страстта И Давид играеше пред Господа с всичката си сила; и Давид беше препасан с ленен ефод.
2Цар 6:14
(По слав. 41). За първия певец. Поучение за Кореевите синове .
Както еленът пъхти за водните потоци,
Така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
Псалми 42:1
Всичко що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го;
Защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба гдето отиваш.
Еклисиаст 9:10
И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.
Еремия 29:13
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Матей 7:7
А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед.
Матей 22:37-38
Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;
2Тим 4:7
страха Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях; защото Господ твоят Бог Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.
Второзаконие 31:6
(По слав. 16). Давидова молитва.
Послушай, Господи, правото; внимавай на вика ми;
Дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни. Нека излезе присъдата ми от присъствието Ти;
Очите Ти нека гледат справедливо. Изпитал си сърцето ми; посетил си ме нощно време;
Опитал си ме; и не си намерил в мене никакво зло намерение.
Мислите ми не надвишават устата ми.
Псалми 17:1-3
Не бой се, защото Аз съм с тебе;
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
Да! ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 41:10
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
2Тим 1:7
така щото дръзновено казваме:
"Господ ми е помощник; няма да се убоя;
Какво ще ми стори човек?"
Евреи 13:6
В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.
1Йн 4:18
страха от Бога Но Моисей рече на людете: Не бойте се; Бог дойде да ви опита, и за да има всред вас страх от Него, та да не съгрешавате.
Изход 20:20
за да се боиш от Господа твоя Бог, да пазиш всичките Му повеления и заповедите Му, които ти заповядвам, ти, синът ти, и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните.
Второзаконие 6:2
Началото на мъдростта е страх от Господа;
Всички, които се управляват по Него, са благоразумни;
Неговата хвала трае до века.
Псалми 111:10
Страх от Господа е да се мрази злото.
Аз мразя гордост и високоумие,
Лош път и опаки уста.
Притчи 8:13
Нека чуем краят на цялото слово:
Бой се от Бога и пази заповедите Му,
Понеже това е всичко за човека ; Защото, относно всяко скрито нещо,
Бог ще докара на съд всяко дело,
Било то добро или зло.
Еклисиаст 12:13-14
страха от човек Да се не боите от тях; защото Господ вашият Бог, Той воюва за вас.
Второзаконие 3:22
(По слав. 26). Давидов псалом.
Господ е светлина моя и избавител мой;
От кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми;
От кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мене злосторници,
Противниците ми и неприятелите ми,
За да изядат плътта ми,
Те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене и войска,
Сърцето ми няма да се уплаши;
Ако се подигне против мене война
И тогава ще имам увереност.
Псалми 27:1-3
Господ е откъм мене; няма да се убоя;
Що може да ми стори човек?
Псалми 118:6
Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее;
И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд.
Това е наследството на слугите Господни,
И правдата им е от Мене, казва Господ.
Исая 54:17
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
2Тим 1:7
съблазните И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.
Матей 11:6
А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Матей 16:23
А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.
Матей 18:6
Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците.
Деяния 24:16
Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение;
2Кор 6:3
И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;
Евреи 12:15
съвестта Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците.
Деяния 24:16
А целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра;
1Тим 1:5
За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.
Тит 1:15
то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!
Евреи 9:14
защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.
1Пет 2:19
Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода.
1Пет 3:16
съвета Чрез съвета Си ще ме водиш,
И подир това ще ме приемеш в слава.
Псалми 73:24
Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.
Притчи 11:14
Дето няма съвещание намеренията се осуетяват,
А в множеството на съветниците те се утвърждават.
Притчи 15:22
Горко на непокорните чада, казва Господ,
Които се съветват, но не с Мене,
И които сключват договори, но не чрез Моя Дух,
Та притурят грях на грях; -
Исая 30:1
Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.
Псалми 1:1-3
съгласието По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си;
Но горко на оня, който е сам, когато падне,
И няма друг да го дигне.
Еклисиаст 4:9-10
Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?
Амос 3:3
Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.
Матей 5:25
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 18:19
А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.
2Тим 2:23
А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни.
Тит 3:9
съдействието елате, да постъпим разумно спрямо тях, за да се не размножават, да не би, в случай на война, да се съединят и те с неприятелите ни, да воюват против нас и да си отидат от земята.
Изход 1:10
Да не ореш с вол и осел заедно.
Второзаконие 22:10
И Саул прати да кажат на Есея: Нека стои Давид пред мене, моля, защото придоби моето благоволение.
1Цар 16:22
По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си;
Но горко на оня, който е сам, когато падне,
И няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят;
А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам,
Двама ще му се опрат;
И тройното въже не се къса скоро.
Еклисиаст 4:9-12
съдния ден Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
Малахия 4:5
да предадем такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духа му в деня на Господа Исуса.
1Кор 5:5
(както и отчасти ни признахте), че сме похвала за вас, както и вие за нас, в деня на нашия Господ Исус.
2Кор 1:14
защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.
1Сол 5:2
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
2Пет 3:10
съживлението и людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.
2Лет 7:14
Не щеш ли пак да ни съживиш,
За да се радват Твоите люде в Тебе?
Псалми 85:6
Даже ако премина сред утеснение, Ти ще ме съживиш;
Ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми;
И десницата Ти ще ме избави.
Псалми 138:7
Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният,
Който обитава вечността, Чието име е Светий:
Аз обитавам на високо и свето място,
Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух,
За да съживявам духа на смирените,
И да съживявам сърцето на съкрушилите се,
Исая 57:15
Които живеят под сянката му
Изново ще се съживят като жито
И ще процъфтят като лоза;
Дъхът му ще бъде като ливанско вино.
Осия 14:7
сълзите Върни се та кажи на вожда на Моите люде, Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще те изцеля; след три дена ще възлезеш в Господния дом.
4Цар 20:5
Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Ти си преброил скитанията ми;
Тури сълзите ми в съда Си;
Не са ли те записани в Твоята книга?
Псалми 56:8
Ония, които сеят със сълзи,
С радост ще пожънат.
Псалми 126:5
и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
1Пет 5:7
Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
Откровение 21:4
съмненията А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам [Господи]! помогни на моето неверие.
Марк 9:23-24
Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
Марк 11:23
После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.
Марк 16:14
Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;
Евреи 3:12
И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.
Евреи 3:19
Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.
Яков 1:6
сънищата Защото сигурно Бог говори веднъж и дваж,
Само че човекът не внимава. В сън, в нощно видение,
Когато дълбок сън напада човеците,
Когато сънуват на леглата си, Тогава Той отваря ушите на човеците,
И запечатва поука в тях, За да отвърне човека от намерението му,
И да извади гордостта из човека;
Йов 33:14-17
Ето, Аз съм против ония, които пророкуват лъжливи сънища, казва Господ,
И, като ги разказват, с лъжите си и с надменността си
Правят людете Ми да се заблуждават,
Тогаз, когато Аз не съм ги изпратил, нито съм им заповядал;
Прочее, те никак няма да ползуват тия люде, казва Господ.
Еремия 23:32
Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Да ви не мамят пророците ви и чародеите ви, които са всред вас, и недейте слуша сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате.
Еремия 29:8
И след това
Ще излея Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Старците ви ще виждат сънища,
Юношите ви ще виждат видения;
Йоил 2:28
сърцесъкрушените Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце,
И спасява ония, които са с разкаян дух.
Псалми 34:18
Жертви на Бога са дух съкрушен;
Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.
Псалми 51:17
Ония, които сеят със сълзи,
С радост ще пожънат. Оня, който излиза с плач,
Когато носи мярата семе,
Той непременно с радост ще се върне
Носейки снопите си.
Псалми 126:5-6
Теготата смирява човешкото сърце,
А благата дума го развеселява.
Притчи 12:25
Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.
Псалми 147:3
състрадателността Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше;
Да! много пъти въздържаше гнева Си,
И не подигаше всичкото Си негодувание;
Псалми 78:38
Може ли жена да забрави сучещото си дете
Та да се не смили за чадото на утробата си?
Обаче те, ако и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.
Исая 49:15
И Исус като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща.
Марк 6:34
А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.
1Пет 3:8
Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?
1Йн 3:17
състрадателността Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше;
Да! много пъти въздържаше гнева Си,
И не подигаше всичкото Си негодувание;
Псалми 78:38
Може ли жена да забрави сучещото си дете
Та да се не смили за чадото на утробата си?
Обаче те, ако и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.
Исая 49:15
И Исус като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща.
Марк 6:34
А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.
1Пет 3:8
Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?
1Йн 3:17
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005