Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
характера в тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена; как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?
Битие 39:9
Не въздържай доброто от ония, на които се дължи,
Когато ти дава ръка да им го направиш.
Притчи 3:27
Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве.
Лука 8:17
И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.
Евреи 4:13
Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.
Яков 1:22
Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
Яков 3:2
хвалението За да Ти пее хвала душата ми и да не млъква.
Господи Боже мой, до века ще Те хваля.
Псалми 30:12
Хвалете Господа с арфа,
Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.
Псалми 33:2
(По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха , който го пусна, та си отиде.
По еврейски азбучен псалом.
Ще благославям Господа на всяко време
Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
Псалми 34:1
Ще хваля името на Бога с песен,
И ще Го възвелича с хваления;
Псалми 69:30
Нека хвалят името Му с хороиграние:
С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.
Псалми 149:3
Хвалете Го с тръбен глас.
Хвалете Го с псалтир и арфа. Хвалете Го с тъпанче и хороиграние,
Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки, Хвалете Го с високозвучни кимвали,
Хвалете Го с възклицателни кимвали. Всичко що диша нека хвали Господа;
Хвалете Господа .
Псалми 150:3-6
хвалението защото ти не бива да се кланяш на друг Бог, понеже Иеова, чието име е Ревнив, е ревнив Бог.
Изход 34:14
Отдайте Господу дължимата на името Му слава;
Поклонете се Господу в света премяна.
Псалми 29:2
Влезте в портите Му със славословие.
И в дворовете Му с хваление;
Славословете Го и благославяйте името Му.
Псалми 100:4
Алилуя! Пейте на Господа нова песен,
И хвалението Му в събранието на светиите.
Псалми 149:1
Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
Йоан 4:23-24
ходенето в Духа А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена,
Лука 4:1
Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
Римляни 8:14
Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.
Галатяни 5:16
Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.
Галатяни 5:25
Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.
Откровение 2:7
христовото възкресение Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
Йоан 11:25
И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание.
Римляни 14:19
и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
1Кор 15:14
за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му,
Филипяни 3:10
и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който ни избавя от идещия гняв.
1Сол 1:10
бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.
Откровение 1:18
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005