Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Името на книгата е сгрешено!

тайното място Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, -
Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си.
За да гледам привлекателността на Господа.
И да Го диря в храма Му.
Псалми 27:4
(По слав. 90).
Който живее под покрива на Всевишния,
Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
Псалми 91:1
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
Матей 6:6
И идва, намира ги заспали; и казва на Петра: Симоне, спиш ли? не можа ли един час да постоиш буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение; духът е бодър, а тялото немощно.
Марк 14:37-38
През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
Лука 6:12