Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
фалшивите обвинения Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.
Изход 20:16
Неверен свидетел, който говори лъжа,
И оня, който сее раздори между братя.
Притчи 6:19
Който скришно мрази има лъжливи устни;
И който възгласява клевета е безумен.
Притчи 10:18
Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан,
И който издиша лъжи ще загине.
Притчи 19:9
А главните свещеници и целият синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят;
Матей 26:59
Питаха го и военнослужещи, казвайки: А ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.
Лука 3:14
А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.
Лука 19:8
финансите Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.
Второзаконие 8:18
Да възклицават и да се зарадват
Ония, които благоприятствуват на правото ми дело,
И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.
Псалми 35:27
(По слав. 111). По еврейски азбучен псалом.
Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа,
Който много се възхищава от заповедите Му. Потомството му ще бъде силно на земята;
Родът на праведните ще се благослови. Изобилие и богатство ще има в дома му;
И правдата му ще трае до века.
Псалми 112:1-3
За да направя да наследят имот тия, които ме любят,
И за да напълня съкровищницата им.
Притчи 8:21
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
фокуса Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш.
ИН 1:7
Не си спомняйте предишните неща,
Нито мислете за древните събития.
Исая 43:18
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 9:62
Помнете Лотовата жена.
Лука 17:32
Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.
Филипяни 3:13-14
като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
Евреи 12:2
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005