Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
клеветите Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си
От човешките замисли;
Ще ги скриеш под покров
От препирането на езици.
Псалми 31:20
Който клевети скришно съседа си, него ще погубя;
Който има горделиво око и надигнато сърце, него не ще да търпя.
Псалми 101:5
Който скришно мрази има лъжливи устни;
И който възгласява клевета е безумен.
Притчи 10:18
Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан,
И който издиша лъжи ще загине.
Притчи 19:9
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
Матей 5:11-12
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
Ефесяни 4:29
клопките но внимавай да не направиш договор с жителите на земята, гдето отиваш, да не би да стане примка между вас.
Изход 34:12
Защото Той ще те избавя от примката на ловеца
И от гибелен мор.
Псалми 91:3
Твоето слово е светилник на нозете ми,
И виделина на пътеката ми.
Псалми 119:105
Нечестивите поставиха примка за мене;
Но аз не се отклоних от Твоите правила.
Псалми 119:110
Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.
1Кор 10:12
Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".
1Кор 15:33
да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.
2Кор 2:11
книгите Тогава рече Господ на Моисея: Запиши в книгата за спомен, и предай в ушите на Исуса, това, че ще излича съвсем спомена на Амалика под небето.
Изход 17:14
Господ в отговор ми рече:
Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици,
За да може да се чете бърже.
Авакум 2:2
Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
2Тим 2:15
Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.
Откровение 1:11
Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире,
Откровение 1:19
Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.
Откровение 10:9
комуникациите Езикът на мъдрите изказа знание,
А устата на безумните изригват глупост.
Притчи 15:2
Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 18:21
да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
Ефесяни 4:22
Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието,
Филипяни 1:27
но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;
1Пет 1:15
Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.
Яков 3:13
конфликта защото Господ вашият Бог, Той е, Който ходи с вас да се бие за вас против неприятелите ви, за да ви спаси.
Второзаконие 20:4
Не се карай с някого без причина
Като не ти е направил зло.
Притчи 3:30
Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.
Притчи 15:1
Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?
Амос 3:3
Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.
2Кор 4:8-9
и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
1Пет 5:7
конфронтациите Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.
Притчи 15:1
И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.
Матей 5:23-24
защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите †, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
Лука 21:15
ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
Римляни 12:18
Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,
1Тим 5:1
Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели.
1Тим 5:19
Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;
Яков 1:19
крайните срокове Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето:
Еклисиаст 3:1
Да не би, като положи основа, а не може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват: Този човек почна да гради, но не можа да доизкара.
Лука 14:29-30
Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.
Йоан 4:34
Защото Господ ще изпълни на земята казаното [по правда] от Него", Като го извърши и свърши скоро.
Римляни 9:28
като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
Ефесяни 5:16
Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,
Филипяни 3:13
Постарай се да дойдеш скоро при мене;
2Тим 4:9
кредабилиността Тогава Господ рече на Моисея: Ето, Аз ида при теб в гъст облак, за да чуят людете, когато говоря с тебе и да те вярват вече за винаги. И като каза Моисей Господу думите на людете,
Изход 19:9
И тъй, на сутринта станаха рано, та излязоха към пустинята Текуе; а когато бяха излезли, Иосафат застана та рече: Слушайте ме, Юдо и вие ерусалимски жители; вярвайте в Господа вашия Бог, и ще се утвърдите; вярвайте пророците Му, и ще имате добър успех.
2Лет 20:20
За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.
Притчи 22:1
Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
Матей 5:16
Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.
Йоан 5:36
Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
Йоан 14:11
кризите Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя
Няма да се уплаша от зло;
Защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Псалми 23:4
Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си,
Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
Ще ме издигне на канара.
Псалми 27:5
(По слав. 45). За първия певец, на Кореевите синове. Песен за женски хор .
Бог е нам прибежище и сила,
Винаги изпитана помощ в напасти, Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила,
И планините се преместили всред моретата, Ако и да бучат и да се вълнуват водите им,
И планините да се тресат от надигането им. (Села).
Псалми 46:1-3
Господ е откъм мене; няма да се убоя;
Що може да ми стори човек?
Псалми 118:6
Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
И през реките, те не ще те потопят;
Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш,
И пламъкът не ще те опали.
Исая 43:2
критицизма Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си
От човешките замисли;
Ще ги скриеш под покров
От препирането на езици.
Псалми 31:20
Езикът ми, тъй също, ще приказва за правдата Ти всеки ден,
Защото се посрамиха - защото се смутиха - ония, които искат зло за мене.
Псалми 71:24
Господ е откъм мене; няма да се убоя;
Що може да ми стори човек?
Псалми 118:6
Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож,
А езикът на мъдрите докарва здраве.
Притчи 12:18
Мек отговор отклонява от ярост,
А оскърбителната дума възбужда гняв.
Притчи 15:1
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
Матей 5:11
кръвта на Христос Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.
1Йн 1:7
веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!
Евреи 9:12-14
И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.
Евреи 9:22
като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,
1Пет 1:18-19
кръста И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва.
Марк 8:34
Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
1Кор 1:18
и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Филипяни 2:8
веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Евреи 9:12
като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
Евреи 12:2
Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.
1Пет 2:24
кръщението със святия дух И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
Марк 16:17
И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!
Лука 11:13
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
ДА 1:8
И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
ДА 2:4
Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.
ДА 10:44
И когато почнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас изначало.
ДА 11:15
Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух.
ДА 8:17
И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.
ДА 19:6
И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
Ефесяни 5:18
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005