Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
желанията Весели се, тъй също, в Господа;
И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.
Псалми 37:4
Господи, известно е ‡ пред Тебе е всичкото ми желание,
И стенанието ми не е скрито от Тебе.
Псалми 38:9
Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
А желанието на праведните ще се изпълни.
Притчи 10:24
Отлагано ожидане изнемощява сърцето,
А постигнатото желание е дърво на живот.
Притчи 13:12
Изпълнено желание услажда душата,
А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
Притчи 13:19
Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
Марк 11:24
и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.
1Йн 3:22
и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.
1Йн 5:15
женитбата И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.
Битие 2:18
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.
Битие 2:24
По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си;
Но горко на оня, който е сам, когато падне,
И няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят;
А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам,
Двама ще му се опрат;
И тройното въже не се къса скоро.
Еклисиаст 4:9-12
Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Ефесяни 5:25
Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.
Ефесяни 5:28
Жени подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях.
Колосяни 3:18-19
жетвата Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.
Битие 8:22
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:7-9
понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.
Ефесяни 6:8
живота Сине мой, внимавай на думите ми,
Приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.
Притчи 4:20-22
Защото който ме намери намира живот,
И придобива благоволение от Господа;
Притчи 8:35
Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?
Матей 6:25
И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Лука 12:15
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.
Йоан 10:10
Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
Колосяни 3:4
жътвата Доде съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.
Битие 8:22
Донесете всичките десетъци във влагалището,
За да има храна в дома Ми,
И опитайте Ме сега за това,
Казва Господ на Силите,
Дали не ще ви разкрия небесните отвори
Да излея благословение върху вас,
Тъй щото да не стига място за него.
Малахия 3:10
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.
2Кор 9:6
Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:7-9
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005