Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Името на книгата е сгрешено!

глупците Страх от Господа е начало на † мъдростта;
Но безумните презират мъдростта и поуката.
Притчи 1:7
(По слав. 13). За първия певец.
Давидов псалом.
Безумният рече в сърцето си:
Няма Бог.
Поквариха се; сториха развалени дела;
Няма кой да прави добро.
Псалми 14:1
Който скришно мрази има лъжливи устни;
И който възгласява клевета е безумен.
Притчи 10:18
Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър,
А другарят на безумните ще пострада зле.
Притчи 13:20
Отмини безумния човек
Щом си узнал, че той няма разумни устни.
Притчи 14:7
Приносът за грях се присмива на безумните,
А между праведните има Божие благоволение.
Притчи 14:9
Безумният изригва целия си гняв,
А мъдрият го задържа и укротява.
Притчи 29:11
гнева Престани от негодуванието, и остави гнева;
Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворството.
Псалми 37:8
Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия,
И който владее духа си - от завоевател на град.
Притчи 16:32
Тайният подарък укротява ярост,
И подаръкът в пазуха укротява силен гняв.
Притчи 21:14
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
Матей 5:9
Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
Ефесяни 4:26
всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.
Ефесяни 4:31-32
говоренето От отговора на устата си човек изпитва радост,
И дума на време казана, колко е добра!
Притчи 15:23
Сърцето на праведния обмисля що да отговаря,
А устата на нечестивите изригват зло.
Притчи 15:28
Праведните устни са благоприятни на царете,
И те обичат онзи, който говори право.
Притчи 16:13
Благите думи са медена пита,
Сладост на душата и здраве на костите.
Притчи 16:24
Смърт и живот има в силата на езика,
И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 18:21
Който дава прав отговор,
Той целува в устни.
Притчи 24:26
Чрез въздържаност се склонява управител,
И мек език троши кости.
Притчи 25:15
Думите из устата на мъдрия са благодатни;
А устните на безумния ще погълнат самия него;
Еклисиаст 10:12
Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;
Яков 1:19
Голгота Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
Йоан 15:13
И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред. А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар.
Йоан 19:17-19
Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
1Кор 1:18
а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост; но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост.
1Кор 1:23-24
защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа разпнат.
1Кор 2:2
гордостта Дойде ли гордост, дохожда и срам.
А мъдростта е със смирените.
Притчи 11:2
Шест неща мрази Господ,
Даже седем са мерзост за душата Му: Надменни очи, лъжлив език,
Ръце, които проливат невинна кръв, Сърце, което крои лоши замисли,
Нозе, които бърже тичат да вършат зло, Неверен свидетел, който говори лъжа,
И оня, който сее раздори между братя.
Притчи 6:16-19
Гордостта предшествува погибелта,
И високоумието - падането. По-добре да е някой със смирен дух между кротките,
Нежели да дели користи с горделивите.
Притчи 16:18-19
Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.
Матей 23:12
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".
Яков 4:6
гостоприемството Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие.
Римляни 12:13
Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,
1Тим 3:2
известна по добрите си дела: ако е отхранила чада, ако е приемала странни, ако е умивала нозете на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.
1Тим 5:10
а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан;
Тит 1:8
Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.
Евреи 13:2
Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание.
1Пет 4:9
грабването които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.
Деяния 1:11
Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.
1Сол. 4:15-18
Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.
1Йн 3:2-3