Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
бащите Бащата на праведния ще се радва много,
И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.
Притчи 23:24
Възпитавай детето отрано в подходящия за него път,
И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
Притчи 22:6
Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието.
1Кор 4:15
И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
Ефесяни 6:4
Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.
Колосяни 3:21
Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата, и от безверник е по-лош.
1Тим 5:8
бедите Ако покажеш малодушие в усилно време,
Силата ти е малка.
Притчи 24:10
Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си,
Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
Ще ме издигне на канара.
Псалми 27:5
Тогава ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова;
Това зная, защото Бог е с мене.
Псалми 56:9
Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда,
И през реките, те не ще те потопят;
Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш,
И пламъкът не ще те опали.
Исая 43:2
Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
Лука 10:19
бедността Това е поколението на ония, които Го дирят;
Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Села).
Псалми 24:6
Млад бях, ето, остарях,
Но не съм видял праведният оставен,
Нито потомството му да проси хляб.
Псалми 37:25
Почитай Господа от имота си
И от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие,
И линовете ти ще се преливат с ново вино.
Притчи 3:9-10
Ленивата ръка докарва сиромашия,
А трудолюбивата ръка обогатява.
Притчи 10:4
Който показва милост към сиромаха заема Господу,
И Той ще му въздаде за благодеянието му.
Притчи 19:17
Който обработва земята си ще се насити с хляб,
А който следва суетни неща ще го постигне сиромашия.
Притчи 28:19
Защото сиромасите всякога се намират между вас но Аз не се намирам всякога.
Йоан 12:8
Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.
3Йн 1:2
Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
Евреи 13:5
бедствията но когато в бедствието си се обърнаха към Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде намерен от тях.
2Лет 15:4
Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си,
Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
Ще ме издигне на канара.
Псалми 27:5
Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост;
Защото Ти си видял неволята ми,
Познал си утесненията на душата ми,
Псалми 31:7
В деня на неволята си ще призова Тебе,
Защото ще ме послушаш.
Псалми 86:7
В престъплението на устните се намира опасна примка,
А праведният ще се отърве от затруднение.
Притчи 12:13
Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.
2Кор 1:4
безредието И в ония времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху всичките жители на земите.
2Лет 15:5
Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите.
1Кор 14:33
Обаче, всичко нека става с приличие и ред.
1Кор 14:40
Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.
2Сол 3:11
Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;
Тит 1:5
защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.
Яков 3:16
безстрашието Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях; защото Господ твоят Бог Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.
Второзаконие 31:6
Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.
Исус Навиев 1:9
Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви,
Всички, които се надявате на Господа.
Псалми 31:24
Не бой се, защото Аз съм с тебе;
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
Да! ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 41:10
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Филипяни 4:13
Библията В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
Йоан 1:1
Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце, тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае [до века].
1 Петър 1:22-23
Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.
2 Петър 3:7
Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.
1 Йоан 2:14
вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
Ефесяни 6:17
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Евреи 4:12
бизнеса Ония пък, които слизат на морето в кораби,
И вършат работи в големи води, Те виждат делата на Господа,
И чудесата Му в дълбочините,
Псалми 107:23-24
Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Притчи 22:29
Така казва Господ Изкупителят ти, Светият Израилев:
Аз съм Господ твоят Бог,
Който те учи за ползата ти,
Който те води в пътя, по който трябва да ходиш.
Исая 48:17
А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се намеря около дома на Отца Ми?
Лука 2:49
В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа.
Римляни 12:11
Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), така да преуспявате повече и повече.
1Сол 4:1
благоволението Блазе на човека, който показва милост и дава на заем;
Ще поддържа делото си в съда.
Псалми 112:5
Който усърдно търси доброто, търси и благоволение,
А който търси злото, то ще дойде и върху него.
Притчи 11:27
Добрият човек намира благоволение пред Господа;
А зломисленика Той ще осъди.
Притчи 12:2
Здравият разум дава благодат,
А пътят на коварните е неравен.
Притчи 13:15
Благоволението на царя е към разумния слуга,
А яростта му против онзи, който докарва срам.
Притчи 14:35
Мнозина търсят благоволението на щедрия ,
И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.
Притчи 19:6
За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.
Притчи 22:1
Който дава прав отговор,
Той целува в устни.
Притчи 24:26
А Бог направи щото Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скопците.
Даниил 1:9
А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
Лука 2:52
благодарението След това, Езекия проговаряйки, каза: Сега, като сте се осветили Господу, пристъпете та принесете жертви и благодарителни приноси в Господния дом. И така, обществото принесе жертви и благодарителни приноси; и всеки, който имаше сърдечно съизволение, принесе и всеизгаряне.
2Лет 29:31
Принеси Богу жертва на хваление,
И изпълни на Всевишния обреците си;
Псалми 50:14
Ще хваля името на Бога с песен,
И ще Го възвелича с хваления;
Псалми 69:30
Влезте в портите Му със славословие.
И в дворовете Му с хваление;
Славословете Го и благославяйте името Му.
Псалми 100:4
Пейте Господу и благодарете Му.
Пейте хваления с арфа на нашия Бог.
Псалми 147:7
Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,
Филипяни 1:3-4
Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
Филипяни 4:6
благодарността и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
Ефесяни 5:20
непрестанно благодаря Богу за вас, и ви споменавам в молитвите си.
Ефесяни 1:16
(По слав. 91). Псалом. Песен за съботния ден.
Добро е да славословим Господа
И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,
Псалми 92:1
Влезте в портите Му със славословие.
И в дворовете Му с хваление;
Славословете Го и благославяйте името Му.
Псалми 100:4
За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
1Сол 5:18
И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци,
1Тим 2:1
благословенията Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.
Битие 12:2
Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия:
Второзаконие 11:26
И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
Второзаконие 28:2
Благословението Господно обогатява;
И трудът на човека не ще притури нищо.
Притчи 10:22
Верният човек ще има много благословения;
Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
Притчи 28:20
Ако слушате драговолно,
Ще ядете благото на земята;
Исая 1:19
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;
Ефесяни 1:3
Бога В начало Бог създаде небето и земята.
Битие 1:1
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.
Йоан 1:1-2
Защото е писано: -
"Заклевам се в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене,
И всеки език ще славослови Бога". И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
Римляни 14:11-12
понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
Колосяни 1:16-17
И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи.
Откровение 19:5
богатството Но да помниш Господа твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство; за да утвърди завета, за който се е клел на бащите ти, както прави днес.
Второзаконие 8:18
Да възклицават и да се зарадват
Ония, които благоприятствуват на правото ми дело,
И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.
Псалми 35:27
(По слав. 111). По еврейски азбучен псалом.
Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа,
Който много се възхищава от заповедите Му. Потомството му ще бъде силно на земята;
Родът на праведните ще се благослови. Изобилие и богатство ще има в дома му;
И правдата му ще трае до века.
Псалми 112:1-3
Богатството придобито чрез измама ще намалее,
А който събира с ръката си ще го умножи.
Притчи 13:11
И на който човек е дал Бог богатство и имот,
И му е дал власт да яде от тях,
И да взема дяла си, и да се весели с труда си, -
Това е дар от Бога.
Еклисиаст 5:19
Угощения се правят за веселба, и виното весели живота;
А парите отговарят на всичко.
Еклисиаст 10:19
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
Матей 6:33
бодростта Блажен оня човек, който е намерил мъдрост,
И човек, който е придобил разум,
Притчи 3:13
Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
Притчи 15:13
Веселото сърце е благотворно лекарство,
А унилият дух изсушава костите.
Притчи 17:22
Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
Йоан 15:11
Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.
2Кор 9:7
Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни,
Яков 1:2
Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.
Яков 5:13
Божието наказание Ето, блажен е оня човек, когото Бог изобличава;
Затова, не презирай наказанието от Всемогъщия;
Йов 5:17
Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш,
И когото учиш от закона Си,
Псалми 94:12
Сине мой, не презирай наказанието от Господа,
И да ти не дотегва, когато Той те изобличава,
Притчи 3:11
Защото Господ наказва този, когото люби,
И бие всеки син, когото приема", Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
Евреи 12:6-7
Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той - за наша полза, за да съучаствуваме в Неговата светост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него.
Евреи 12:10-11
Божието присъствие Но за мене е добре да се приближа при Бога;
Тебе, Господи Иеова, направих прибежището си,
За да възгласявам всичките Твои дела.
Псалми 73:28
Тогава рече Моисей: Покажи ми, моля, славата Си. А Господ му каза: Аз ще сторя да мине пред тебе всичката Моя благост, и ще проглася пред тебе Името Иеова; и ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още: Не можеш видя лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив. Рече още Господ: Ето място при Мене; ти ще застанеш на канарата; и когато минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата, и ще те прикрия с ръката Си догде премина; после ще дигна ръката Си, и ще Ме видиш изотдире; но Лицето Ми няма да се види.
Изход 33:18-23
Както се издухва дима, така и тях раздухай;
Както се топи восък пред огъня,
Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
Псалми 68:2
Земята се потресе,
Дори и небесата капнаха при Божието присъствие,
Самата оная Синайска планина се разтресе
При присъствието на Бога, Израилевия Бог.
Псалми 68:8
Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас;
Евреи 9:24
Божието слово Законът на неговия Бог е в сърцето му;
Стъпките му няма да се подхлъзнат,
Псалми 37:31
В сърцето си опазих Твоето слово
За да не ти съгрешавам.
Псалми 119:11
Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
Защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители,
Защото се поучавам в Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите,
Защото опазих Твоите правила.
Псалми 119:98-100
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
2Тим 3:16
Божиите мисли Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса;
И Твоите мисли заради нас
Не е възможно да ги изложи някой пред Тебе;
Ако бих поискал да ги изявя и разкажа,
Те превишават всяко преброяване
Псалм 40:5
Господ осуетява намеренията на народите;
Прави безполезни мислите на племената. Намеренията на Господа стоят твърди до века,
Мислите на сърцето Му из род в род. Блажен оня народ, на когото Бог е Господ,
Людете, които е изброил за Свое наследство.
Псалм 33:10-12
Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти.
Псалм 92:5
Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.
Еремия 29:11
Божиите обещания по която причина левийците нямат дял или наследство между братята си; Господ им е наследство, според както Господ, твоят Бог им се обеща).
Второзаконие 10:9
понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.
2Кор 1:20
обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава,
Римляни 4:20
Тогава, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото, ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона.
Галатяни 3:21
Божия глас И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?
Битие 3:8-9
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
Второзаконие 28:1-2
Всички тия проклетии ще дойдат върху тебе, та ще те гонят и ще те застигат, догде бъдеш изтребен; защото ти не послуша гласа на Господа твоя Бог, за да пазиш заповедите Му и повеленията, които ти заповяда.
Второзаконие 28:45
Гласът Господен е силен;
Гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри;
Да! Господ троши ливанските кедри, И прави ги да скачат като юнец,
Ливан и Сирион като див вол в младостта си. Гласът Господен разцепва огнените пламъци. Гласът Господен разтърсва пустинята;
Господ разтърсва пустинята Кадис.
Псалми 29:4-8
Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.
Йоан 10:27
Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.
Откровение 3:20
Божия интегритет Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.
Битие 28:15
Аз Господ го изговорих; това ще се сбъдне, и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдят, казва Господ Иеова.
Езекиил 24:14
Бог не е човек та да лъже,
Нито човешки син та да се разкае;
Той каза, и няма ли да извърши?
Той говори, и няма ли да го тури в действие?
Числа 23:19
Всяко слово Божие е опитано;
Той е щит на тия, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи,
Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.
Притчи 30:5-6
Не съм говорил в тайно, от място в тъмна земя;
Не съм рекъл на Якововото потомство: Търсете Ме напразно.
Аз Господ говоря правда, възвестявам правота.
Исая 45:19
Божия съд Нека чуем краят на цялото слово:
Бой се от Бога и пази заповедите Му,
Понеже това е всичко за човека ; Защото, относно всяко скрито нещо,
Бог ще докара на съд всяко дело,
Било то добро или зло.
Еклисиаст 12:13-14
А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,
Римляни 2:2-5
И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.
2Кор 5:11
божията воля Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 7:21
И недейте се съобразява с тоя век ‡, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
Римляни 12:2
Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
Ефесяни 5:17
Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;
Ефесяни 6:6
Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко що е Божията воля.
Колосяни 4:12
Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
1Пет 4:19
Божията доброта Славословете Господа, защото е благ,
Защото милостта Му е до века;
1Лет 16:34
Вкусете и вижте, че Господ е благ;
Блажен оня човек, който уповава на Него.
Псалми 34:8
(По слав. 51). За първия певец, Давидова поука, когато бе дошъл едомецът Доик при Саула та му бе казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща .
Защо се хвалиш със злобата, силни човече?
Милостта Божия пребъдва до века.
Псалми 52:1
Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
И многомилостив към всички, които Те призовават,
Псалми 86:5
Защото Господ е благ; милостта Му трае до века.
И верността Му из род в род.
Псалми 100:5
Благ е Господ към всички;
И благите Му милости са върху всичките Му творения.
Псалми 145:9
Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?
Римляни 2:4
Божията закрила (По слав. 90).
Който живее под покрива на Всевишния,
Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
Псалми 91:1
С перата Си ще те покрива;
И под крилата Му ще прибегнеш;
Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх,
От стрелата, която лети денем, От мор, който ходи в тъмнина,
От погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще падат от страната ти,
И десет хиляди до десницата ти,
Но до тебе няма да се приближи.
Псалми 91:4-7
Затова няма да те сполети никакво зло,
Нито ще се приближи язва до шатъра ти.
Псалми 91:10
Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе
Да те пазят във всичките ти пътища.
Псалми 91:11
(По слав. 22). Давидов псалом.
Господ е Пастир мой;
Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява;
При тихи води ме завежда. Освежава душата ми;
Води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя
Няма да се уплаша от зло;
Защото Ти си с мене;
Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Псалми 23:1-4
божията любов Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Йоан 3:16
Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.
Йоан 14:21
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
Римляни 8:38-39
Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.
1Йн 2:5
Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
1Йн 4:7-10
божията праведност И бъдете свети на Мене; защото Аз, Иеова съм свет, и ви отделих от племената за да бъдете Мои.
Левит 20:26
Защото праведният Бог обича правдата;
Праведният човек ще гледа лицето Му.
Псалми 11:7
Страхът от Господа е чист, пребъдва до века;
Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи.
Псалми 19:9
Млад бях, ето, остарях,
Но не съм видял праведният оставен,
Нито потомството му да проси хляб.
Псалми 37:25
Защото Господ се гнуси от опакия,
Но интимно общува с праведните.
Притчи 3:32
Който за нас направи грешен † пред Бога.
2Кор 5:21
Божията сила Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо мъчно за Мене?
Еремия 32:27
А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.
Матей 19:26
Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете?
Кой е подобен на Тебе, славен в светост,
Дивен та да Те възпяват, правещ чудеса?
Изход 15:11
Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото сичко е Твое що е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си на високо, като глава над всичко. Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.
1Лет 29:11-12
Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.
Римляни 1:16
и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ, с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата,
Ефесяни 1:19-22
божията сила И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила; за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.
1Кор.2:4-5
А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.
2Кор.4:7
защото, при все че Той биде разпнат в немощ, но пак живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме живи с Него чрез Божията сила спрямо вас.
2Кор.13:4
на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.
Ефесяни 3:7
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога,
2Тим.1:7-8
Божията слава А Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея; и димът и се дигаше, като дим от пещ, и цялата планина се тресеше силно.
Изход 19:18
Възвестявайте между народите славата Му,
Между всичките племена чудесните Му дела. Защото велик е Господ и твърде достохвален,
Достопочитаем е повече от всичките богове.
Псалм 96:3-4
Пред Него са блясък и величие,
Сила и красота в светилището Му. Отдайте Господу, всички родове на племената,
Отдайте Господу слава и сила;
Псалм 96:6-7
Облак и мрак са около Него;
Правда и съд са основа на престола Му.
Псалм 97:2
болката Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.
Псалми 147:3
И ако го попита някой: Какви са тези рани между мишците ти?
Ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.
Захария 13:6
Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Евреи 4:15
Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.
Откровение 21:4
борбата Защото праведният ако седем пъти пада, пак става,
Докато нечестивите се препъват в злото.
Притчи 24:16
Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
Матей 10:22
Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Ефесяни 6:12
като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.
Филипяни 1:6
Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,
Евреи 10:32
бързането Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси.
Плач 3:25
Чакай Господа;
Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти;
Да! чакай Господа.
Псалми 27:14
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
Римляни 8:25
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
Филипяни 4:11
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005