Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
честта Разпръсна, даде на сиромасите;
Правдата му трае до века;
Рогът му ще се издигне на почит.
Псалми 112:9
Страхът от Господа е възпитание в мъдрост,
И смирението предшествува славата.
Притчи 15:33
Чест е за човека да страни от препирня;
А всеки безумен се кара.
Притчи 20:3
Който следва правда и милост,
Намира живот, правда и чест.
Притчи 21:21
Наградата на смирението и на страха от Господа
Е богатство, слава и живот.
Притчи 22:4
Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.
1Пет 2:17
Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.
1Пет 3:7
чистотата Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Матей 5:8
И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
Римляни 12:1
Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?
1Кор 3:16
Въздържайте се от всякакво зло.
1Сол 5:22
Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
1Тим 4:12
чудесата О Господи Иеова; ето, Ти си направил небето и земята с голямата Си сила и с простряната Си мишца; няма нищо мъчно за Тебе,
Еремия 32:17
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Матей 7:7
Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
Марк 11:23-24
именно, Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.
Деяния 10:38
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005