Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
работа в екипи (По слав. 132). Давидова песен на възкачванията.
Ето колко е добро и колко е угодно
Да живеят братя в единодушие!
Псалми 133:1
По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си;
Но горко на оня, който е сам, когато падне,
И няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят;
А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на един, който е сам,
Двама ще му се опрат;
И тройното въже не се къса скоро.
Еклисиаст 4:9-12
Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?
Амос 3:3
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 18:19
защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.
1Кор 3:9
работата Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;
Изход 20:9
Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.
Второзаконие 28:12
И че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта;
Защото Ти даваш на всекиго според делото му.
Псалми 62:12
И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог, да ни ръководи;
И утвърждавай за нас делото на ръцете ни;
Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.
Псалми 90:17
Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
Галатяни 6:4
Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.
2Сол 3:10
работата Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.
Псалми 128:2
Богатството придобито чрез измама ще намалее,
А който събира с ръката си ще го умножи.
Притчи 13:11
Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Притчи 22:29
И на който човек е дал Бог богатство и имот,
И му е дал власт да яде от тях,
И да взема дяла си, и да се весели с труда си, -
Това е дар от Бога.
Еклисиаст 5:19
Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде.
2Сол 3:10
радостта Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.
Неемия 8:10
Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе;
Винаги ще се радват, защото Ти им си покровител;
И ще ликуват в Тебе ония, които любят Твоето име.
Псалми 5:11
Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.
Псалми 16:11
Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.
Римляни 12:12
Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.
Римляни 12:15
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
Галатяни 5:22
Подобно се радвайте и вие и с мене заедно се радвайте.
Филипяни 2:18
Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.
Филипяни 4:4
Винаги се радвайте.
1Сол 5:16
разбирането Изясняването на Твоето слово просвещава,
Вразумява простите.
Псалми 119:130
За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър
И за да достигне разумният здрави начала,
Притчи 1:5
Блажен оня човек, който е намерил мъдрост,
И човек, който е придобил разум,
Притчи 3:13
С мъдрост Господ основа земята,
С разум утвърди небето.
Притчи 3:19
Главното е мъдрост; затова придобивай мъдрост,
И при всичко, що си придобил, придобивай разум.
Притчи 4:7
В устните на разумния се намира мъдрост,
А тоягата е за гърба на безумния.
Притчи 10:13
Разумът е извор на живот за притежателя му,
А глупостта на безумните е наказанието им.
Притчи 16:22
развода По-добре да се не обричаш,
Отколкото да се обречеш и да не изпълниш.
Еклисиаст 5:5
И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
Марк 10:9
Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.
Римляни 7:2-3
ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
Римляни 12:18
А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща жена си.
1Кор 7:10-11
разкаянието Разкаях се, гдето поставих Саула цар, понеже той се отвърна от да Ме следва, и не извърши повеленията Ми. А това нещо възмути Самуила, и той викаше към Господа цялата нощ.
1Цар 15:11
Понеже аз ще призная беззаконието си,
Ще тъжа за греха си.
Псалми 38:18
Размислих върху пътищата си,
И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.
Псалми 119:59
Не си спомняйте предишните неща,
Нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо;
Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него?
Да! ще направя път в пустинята,
И реки в безводната земя.
Исая 43:18-19
Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,
Филипяни 3:13
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
1Йн 1:9
разочарованието Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.
ИН 1:9
Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
(По слав. 120). Песен на възкачванията.
Издигам очите си към хълмовете,
От гдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа,
Който е направил небето и земята.
Псалми 121:1-2
Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Римляни 8:28
И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Римляни 8:31
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
разпределение на времето И Господ определи срок, като рече: Утре Господ ще стори това на земята.
Изход 9:5
Шест дена да работиш, а в седмия ден да си почиваш: даже и във време на сеитба и на жетва да си почиваш.
Изход 34:21
Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето:
Еклисиаст 3:1
Рекох в сърцето си:
Бог ще съди праведния и нечестивия;
Защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело.
Еклисиаст 3:17
Обхождайте се мъдро към външните, като изкупувате благовремието.
Колосяни 4:5
когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.
Яков 4:14
разрешаване на проблеми Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.
Псалми 34:4
Нека се посрамят и се опозорят
Ония, които искат да погубят душата ми;
Нека се върнат назад и се смутят
Ония, които ми мислят зло.
Псалми 35:4
Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Когото уповавам.
Псалми 91:2
Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам;
С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
Псалми 91:15
Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Евреи 4:15-16
расизма (По слав. 132). Давидова песен на възкачванията.
Ето колко е добро и колко е угодно
Да живеят братя в единодушие!
Псалми 133:1ч
Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.
Йоан 13:34
А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице;
Деяния 10:34
Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.
1Кор 12:13
Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
Галатяни 3:28
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
Галатяни 5:22
ревноста А като видя Рахил, че не раждаше деца на Якова, Рахил завидя на сестра си и рече на Якова: дай ми чада, иначе аз ще умра.
Битие 30:1
Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
Изход 20:17
Защото ревнуването на мъжа е една ярост;
И той няма да пожали в деня на възмездието; Не ще иска да знае за никакъв откуп,
Нито ще се умилостиви, ако и да му дадеш много подаръци.
Притчи 6:34-35
Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело,
Че поради него на човека завижда ближния му.
И това е суета и гонене на вятър.
Еклисиаст 4:4
Положи ме като печат на сърцето си,
Като печат на мишцата си;
Защото любовта е силна като смъртта.
Ревността е остра като преизподнята,
Чието святкане е святкане огнено, пламък най-буен.
Песен на песните 8:6
и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
Ефесяни 5:20
ревността Но внимавайте добре да изпълнявате заповедите и закона, който Господният слуга Моисей ви заповяда, да любите Господа вашия Бог, да ходите във всичките Му пътища, да пазите заповедите Му, да се прилепяте за Него, и да Му слугувате с цялото си сърце и с цялата си душа.
ИН 22:5
Наистина ожидане без разсъдък не е добро,
И който бърза с нозете си, сбърква пътя си.
Притчи 19:2
Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Притчи 22:29
Всичко що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го;
Защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба гдето отиваш.
Еклисиаст 9:10
Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израиля. Защото свидетелствувам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога.
Римляни 10:1-3
реда Обаче, всичко нека става с приличие и ред.
1Кор 14:40
Ако домът ми и да не е такъв пред Бога,
Пак Той е направил с мене завет вечен.
Нареден във всичко и твърд,
Който е всичкото ми спасение и всичкото ми желание;
И не ще ли го направи да процъфти?
2Цар 23:5
В това време Езекия се разболя до смърт; и пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него та му рече: Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.
4Цар 20:1
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
Матей 6:33
(Защото имаше около пет хиляди мъже). И каза на учениците Си: Накарайте ги да насядат на групи по петдесет души. Те сториха така и накараха всички да насядат.
Лука 9:14-15
Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;
Тит 1:5
репутацията За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.
Притчи 22:1
Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи;
Така и малко безумие покваря онзи, който е уважаван за мъдрост и чест.
Еклисиаст 10:1
И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.
Матей 4:24
Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
Матей 5:16
А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.
Лука 4:14
реституцията А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.
Лука 19:8
Ако някой открадне вол или овца та го заколи или го продаде, то да плати пет вола за вола и четири овци за овцата.
Изход 22:1
Ако някой направи да се изяде нива или лозе, като развърже животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати от най-доброто произведение на нивата си и от най-добрия плод на лозето си. Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или непожънати класове, или ниви, то който е запалил огъня непременно ще плати. Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази, и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако се намери крадецът той ще плати двойно,
Изход 22:5-7
Дори крадецът не се пропуска ненаказан,
Даже
ако краде да насити душата си, когато е гладен; И ако се хване, той трябва да възвърне седмократно,
Трябва да даде целия имот на къщата си.
Притчи 6:30-31
решителността Ако покажеш малодушие в усилно време,
Силата ти е малка.
Притчи 24:10
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
Матей 10:22
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 9:62
Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват, думайки:
Лука 18:1
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
рзмишленията Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми
Нека бъдат угодни пред Тебе,
Господи, канаро моя и избавителю мой.
Псалми 19:14
Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех †.
ИН 1:8
Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той.
Казва ти: Яж и пий,
Но сърцето му не е с тебе.
Притчи 23:7
Във време на благоденствие бъди весел,
А във време на злополука бъди разсъдлив;
Защото Бог постави едното до другото,
За да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него.
Еклисиаст 7:14
Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.
Филипяни 4:8
Рождество А рождението на Исуса Христа †биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
Матей 1:18
Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
Матей 1:20
И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините,
И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите.
Лука 2:7-16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Йоан 3:16
романса По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си;
Еклисиаст 4:9
Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе.
Царят ме въведе във вътрешните си стаи;
Ще се радваме и ще се † веселим за тебе,
Ще спомняме твоята любов повече от виното;
С право те обичат!
Песен на песните 1:4
Градина затворена е сестра ми, невестата,
Извор затворен, източник запечатан.
Песен на песните 4:12
Много води не могат угаси любовта,
Нито реките могат я потопи;
Ако би дал някой целия имот на дома си за любовта,
Съвсем биха го презряли.
Песен на песните 8:7
Омразата повдига раздори,
А любовта покрива всички погрешки.
Притчи 10:12
По-добра е гощавката от зеле с любов,
Нежели хранено говедо с омраза.
Притчи 15:17
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005