Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
великден Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
Йоан 11:25
А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му. И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха.
Матей 28:1-9
величието Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение.
Битие 12:2
И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ.
Второзаконие 4:6
И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
Матей 5:19
А по-големият между вас нека ви бъде служител.
Матей 23:11
Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
Откровение 20:12
верността Верният човек ще има много благословения;
Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
Притчи 28:20
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
Матей 25:23
И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Лука 16:12
И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
2Тим 2:2
ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".
2Тим 2:13
Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;
2Тим 4:7
взаимоотношенията Хубава реч не подхожда на безумния, -
Много по-малко лъжливи устни на началника.
Притчи 17:7
Човек, който има много приятели намира в това погубването си;
Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.
Притчи 18:24
По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си;
Еклисиаст 4:9
Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?
Амос 3:3
Тогава боящите се от Господа говореха един на друг;
И Господ внимаваше и слушаше;
И написа се възпоменателна книга пред Него
За ония, които се бояха от Господа,
И които мислеха за името Му.
Малахия 3:16
Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
Йоан 15:13
вземане на решения Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;
Псалми 1:1
Защото Господ дава мъдрост,
из устата Му излизат знание и разум.
Притчи 2:6
Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.
Притчи 3:5-6
Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.
Притчи 11:14
И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
Когато се отклонявате на дясно
И когато се отклонявате на ляво,
Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
Исая 30:21
Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.
Галатяни 5:16
И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
Галатяни 6:10
видението Дето няма пророческо видение людете се разюздават,
А който пази закона е блажен.
Притчи 29:18
На стражата си ще застана,
Ще се изправя на кулата,
И ще внимавам да видя какво ще ми говори Той,
И какво да отговоря на изобличителя си. Господ в отговор ми рече:
Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици,
За да може да се чете бърже. Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време,
Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже;
Ако и да се бави, чакай го,
Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
Авакум 2:1-3
Само аз Даниил видях видението; а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението; но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в (тлеене), та останах безсилен.
Даниил 10:7-8
Уголеми мястото на шатъра си,
И нека разширят завесите на жилищата ти;
Не се скъпи; продължи въжетата си
И закрепи колчетата си. Защото ще се разпространиш надясно и наляво;
Потомството ти ще завладее народите
И ще населят запустелите градове.
Исая 54:2-3
Мислете за горното, а не за земното;
Колосяни 3:2
С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.
Евреи 11:27
вината Но като постоянствуваха да Го питат, Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея.
Йоан 8:7
Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.
Матей 7:4-5
Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.
Галатяни 6:1
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.
Ефесяни 4:29-32
виновността Дойдете сега та да разискаме, казва Господ;
Ако са греховете ви като мораво,
Ще станат бели като сняг;
Ако са румени като червено,
Ще станат като бяла вълна.
Исая 1:18
Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
Йоан 3:17
Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].
Римляни 8:1
Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас?
Римляни 8:33-34
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
1Йн 1:9
виното Виното е присмивател, и спиртното питие крамолник;
И който се увлича по тях е неблагоразумен.
Притчи 20:1
Кому горко? кому скръб? кому каране?
Кому оплакване? кому удари без причина?
Кому подпухнали очи? - На ония, които се бавят около виното,
Които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено,
Че показва цвета си в чашата,
Че се поглъща гладко, Защото после то хапе като змия,
И жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени,
И сърцето ти ще изригва развратни неща; Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море,
Или като един, който би лежал на върха на мачта. Удариха ме ще речеш, и не ме заболя;
Биха ме, и не усетих.
Кога ще се събудя, за да го търся пак?
Притчи 23:29-35
Но и тия се побъркаха от виното
И се заблудиха от спиртното питие;
Свещеник и пророк се побъркаха от спиртно питие,
Обладаха се от вино, заблудиха се от спиртно питие,
Побъркаха се във видението, спъват се в съденето,
Исая 28:7
Елате, казват те, аз ще донеса вино,
И ще се опием със спиртно питие;
И утре ще бъде както днес,
Ден чрезмерно велик.
Исая 56:12
властта защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.
Матей 7:29
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Матей 28:18
И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести. И изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните.
Лука 9:1-2
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
Ефесяни 6:1
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел, било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;
1Пет 2:13-15
Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
1Пет 5:5
влиянието За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство,
И благоволение е по-добро от сребро и злато.
Притчи 22:1
Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
Матей 5:13-14
Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
Матей 5:16
Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?
Матей 16:15
Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
1Кор 5:6
Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".
1Кор 15:33
водителството Защото Ти си моя канара и крепост;
Затова заради името Си ръководи ме и управяй ме.
Псалми 31:3
Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш;
Ще те съветвам,
Като върху тебе ще бъде окото Ми.
Псалми 32:8
Защото с мъдър съвет ще водиш войната си,
И чрез множеството съветници бива избавление.
Притчи 24:6
И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
Когато се отклонявате на дясно
И когато се отклонявате на ляво,
Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
Исая 30:21
Господ ще те води всякога,
Ще насища душата ти в бездъждие,
И ще дава сила на костите ти;
И ти ще бъдеш като напоявана градина,
И като воден извор, чиито води не пресъхват.
Исая 58:11
Не щеш ли да викаш от сега към Мене:
Отче мой, Ти си наставник на младостта ми?
Еремия 3:4
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Йоан 16:13
водителството на Духа И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
Когато се отклонявате на дясно
И когато се отклонявате на ляво,
Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.
Исая 30:21
Духът на Господа Иеова е на мене;
Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките,
Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,
Да проглася освобождение на пленниците,
И отваряне затвора на вързаните;
Исая 61:1
А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена,
Лука 4:1
И Духът ми каза да отида с тях, и никак да не правя разлика между човеците, а с мене дойдоха и шестимата тия братя, и влязохме в къщата на човека.
Деяния 11:12
Защото,
"Кой е познал ума на Господа,
За да може да го научи?
А ние имаме ум Христов.
1Кор 2:16
водното кръщение И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;
Матей 3:16
И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.
Йоан 1:33
А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
Деяния 2:38
И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
Деяния 2:41
враговете Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото ако служиш на боговете им, това непременно ще ти бъде примка.
Изход 23:33
Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми,
Защото те са винаги с мене.
Псалми 119:98
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
Матей 5:44
Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички които ни мразят,
Лука 1:71
Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
Лука 10:19
врачките Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачовете; не ги издиряйте та да се осквернявате чрез тях. Аз съм, Господ вашият Бог.
Левит 19:31
И когато ви рекат:
Допитвайте се до запитвачите на зли духове,
И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете:
Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог?
Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?
Исая 8:19
времето И Господ определи срок, като рече: Утре Господ ще стори това на земята.
Изход 9:5
А Сатана в отговор на Господа рече: Кожа за кожа, да! все що има човек ще го даде за живота си.
Йов 2:4
Помни, че животът ми е дъх;
И че окото ми няма вече да се върне да види добро.
Йов 7:7
Влачат и мощните със силата си;
Те стават, и никой не е безопасен в живота си.
Йов 24:22
Духът Божий ме е направил,
И дишането на Всемогъщия ме оживотворява.
Йов 33:4
Страх от Господа е начало на мъдростта;
И познаването на Светия е разум. Защото чрез мене ще се умножат дните ти,
И ще ти се притурят години на живот.
Притчи 9:10-11
И се върне пръстта в земята както е била,
И духът се върне при Бога, Който го е дал.
Еклисиаст 12:7
когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.
Яков 4:14
втората смърт Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт.
Откровение 2:11
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Откровение 21:8
И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт.
Откровение 20:14
Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
Откровение 20:6
въздържателството А те рекоха: Не щем да пием вино, защото Ионадав, син на праотеца ни Рихав, ни заповяда, казвайки: Да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви, до века;
Еремия 35:6
И като турих пред синовете на дома на Рихавовците паници, пълни с вино и чаши, рекох им: Пийте вино. А те рекоха: Не щем да пием вино, защото Ионадав, син на праотеца ни Рихав, ни заповяда, казвайки: Да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви, до века; нито къщи да построите, нито семе да сеете, нито лозя да садите или да притежавате; но в шатри да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята гдето сте пришелци. И ние сме слушали гласа на Ионадава, син на праотеца ни Рихава, за всичко що ни заръча, да не пием вино през всичките си дни, ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни, нито да строим къщи, в които да живеем; и не сме притежавали лозе или нива или семе, но сме живели в шатри и сме слушали и стрували всичко, що ни заповяда нашият праотец Ионадав.
Еремия 35:5-10
възмездието Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
Левит 19:18
Господ нека съди между мене и тебе, и Господ нека ми въздаде за тебе; обаче моята ръка не ще се дигне против тебе.
1Цар 24:12
Кажете на ония, които са с уплашено сърце;
Укрепете се! не бойте се!
Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние:
Той ще дойде и ще ви избави.
Исая 35:4
А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.
Матей 5:39
Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.
Матей 6:15
Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
Римляни 12:19
Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".
Евреи 10:30
възможностите Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва:
Не чрез сила, нито чрез мощ,
Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;
Захария 4:6
Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
Марк 11:23
Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.
Йоан 14:12
И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Римляни 8:31
За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Филипяни 4:13
Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.
1Йн 4:4
възстановяването И Давид се допита до Господа, казвайки: Да преследвам ли тоя полк? ще ги стигна ли? А Той му отговори: Преследвай, защото без друго ще ги стигнеш, и непременно ще отървеш всичко.
1Цар 30:8
И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля.
2Цар. 5:3
И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,
Изедникът, пръгът, и лапачът,
Моята голяма войска, която пратих между вас.
Йоил 2:25
змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
Марк 16:18
"Духът на Господа е на Мене,
Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
Прати Ме да проглася освобождение на пленниците,
И прогледване на слепите,
Да пусна на свобода угнетените,
Лука 4:18
А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив; с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.
2Тим. 2:24-26
възстановяването Повърни ми радостта на спасението Си:
И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.
Псалми 51:12
Дойдете сега та да разискаме, казва Господ;
Ако са греховете ви като мораво,
Ще станат бели като сняг;
Ако са румени като червено,
Ще станат като бяла вълна.
Исая 1:18
Защото ще ти възстановя здравето,
И ще те изцеля от раните ти, казва Господ,
Понеже те нарекох отхвърлен, и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа.
Еремия 30:17
Дойдете, да се върнем при Господа;
Защото Той разкъса и Той ще ни изцели,
Порази и ще превърже раната ни.
Осия 6:1
И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът,
Изедникът, пръгът, и лапачът,
Моята голяма войска, която пратих между вас.
Йоил 2:25
Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.
Галатяни 6:1
външния вид Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.
1Цар 16:7
Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
Притчи 15:13
Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.
Притчи 31:10
Прави си завивки от дамаска;
Облеклото й е висон и морав плат.
Притчи 31:22
Сила и достолепие са облеклото й;
И тя гледа весело към бъдещето.
Притчи 31:25
Вашето украшение да не е външно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи, но скришният в сърцето живот , с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.
1Пет 3:3-4
въображението И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят.
Битие 11:6
И ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си, и служи Му с цяло сърце и с драговолна душа; защото Господ изпитва всичките сърца; и знае всичките помисли на ума; ако Го търсиш, Той ще бъде намерен от тебе; но ако Го оставиш, ще те отхвърли за винаги.
1Лет 28:9
Шест неща мрази Господ,
Даже седем са мерзост за душата Му: Надменни очи, лъжлив език,
Ръце, които проливат невинна кръв, Сърце, което крои лоши замисли,
Нозе, които бърже тичат да вършат зло,
Притчи 6:16-18
Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той.
Казва ти: Яж и пий,
Но сърцето му не е с тебе.
Притчи 23:7
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.
2Кор 10:5
вярата И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Матей 21:22
А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.
Марк 9:23
Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
Марк 11:24
А Исус като дочу това, отговори му: Не бой се; само вярвай, и тя ще се избави.
Лука 8:50
Но що казва тя? Казва, че "думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти", сиреч думата на вярата която проповядваме.
Римляни 10:8
И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.
Римляни 10:17
(защото с вярване ходим, а не с виждане).
2Кор 5:7
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;
Ефесяни 2:8
А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
Евреи 11:6
вярата Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 18:19
И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Матей 21:22
А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.
Марк 9:23
А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
Ефесяни 6:16
А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
Евреи 11:6
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005