Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Името на книгата е сгрешено!

магии и магьосничество Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън †, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,
Второзаконие 18:10
Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.
1Цар 15:23
И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа та Го разгневи.
2Лет 33:6
идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
Галатяни 5:20-21
майките Светилникът на този, който злослови баща си или майка си,
Ще изгасне в най-мрачната тъмнина.
Притчи 20:20
Слушай баща си, който те е родил,
И не презирай майка си, когато остарее.
Притчи 23:22
Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си.
И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си.
По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
Притчи 27:10
Ето, всеки, който си служи с поговорки,
Ще употреби тая поговорка против тебе,
Като рече: Каквато майката, такава и дъщерята.
Езекиил 16:44
"Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът".
Ефесяни 5:31
"Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание), "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".
Ефесяни 6:2-3
менторството И така, един от свещениците, които те бяха запленили от Самария, дойде та се засели във Ветил, и поучаваше ги как да се боят от Господа.
4Цар 17:28
Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.
Притчи 11:14
И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим както и Иоан е научил своите ученици.
Лука 11:1
как не се посвених да ви изявя всичко що е било полезно, и да ви поучавам и публично и по къщите,
Деяния 20:20
Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;
Тит 1:5
милостта Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш,
И многомилостив към всички, които Те призовават,
Псалми 86:5
Жалостив и милостив е Господ,
Дълготърпелив и многомилостив.
Псалми 103:8
Благост и вярност нека не те оставят;
Вържи ги около шията си,
Начертай ги на плочата на сърцето си.
Притчи 3:3
Който презира ближния си, съгрешава,
А който показва милост към сиромасите е блажен.
Притчи 14:21
Който следва правда и милост,
Намира живот, правда и чест.
Притчи 21:21
Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Матей 5:7
Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
Яков 3:17
милостта Защото милостта Му към нас е голяма,
И верността Господна трае до века. Алилуия.
Псалми 117:2
Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
1Кор 13:4
но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов,
2Кор 6:4-6
а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.
Ефесяни 4:32
гдето не може да има грък и юдеин, обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във всичко. И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.
Колосяни 3:11-12