Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
целенасочеността Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.
Притчи 3:6
Не си спомняйте предишните неща,
Нито мислете за древните събития.
Исая 43:18
Господ в отговор ми рече:
Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици,
За да може да се чете бърже.
Авакум 2:2
Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доизкара? Да не би, като положи основа, а не може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват: Този човек почна да гради, но не можа да доизкара. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с десет хиляди да стои против този, който иде срещу него с двадесет хиляди? Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир.
Лука 14:28-32
църквата И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.
Изход 25:8
Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, -
Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си.
За да гледам привлекателността на Господа.
И да Го диря в храма Му.
Псалми 27:4
(По слав. 121). Давидова песен на възкачванията.
Зарадвах се, когато ми рекоха:
Да отидем в дома Господен.
Псалми 122:1
Пази ногата си, когато отиваш в Божия дом,
Защото да се приближиш да слушаш е по-добро,
Отколкото да принесеш жертва на безумните,
Които не знаят, че струват зло.
Еклисиаст 5:1
Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
Матей 18:20
като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
Евреи 10:25
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005