Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Номера на началната глава ( на апостолите 2:2) е сгрешен!

парите Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.
Агей 2:8
Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
Матей 6:33
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Лука 6:38
И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Лука 12:15
Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,
1Тим 6:10
Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.
3Йн 1:2
пеенето Служете Господу с веселие;
Дойдете пред Него с радост.
Псалми 100:2
Твоите повеления ми станаха песен
В дома гдето странствувам.
Псалми 119:54
Тогава се изпълниха устата ни със смях
И езикът ни с пеене;
Тогава казаха между народите:
Велики неща извърши за тях Господ.
Псалми 126:2
Възпей радостно, небе, защото Господ извърши това;
Възкликнете, по-долни земни части;
Запейте весело, планини,
Горо и всички дървета в нея,
Защото Господ изкупи Якова,
И се прослави в Израиля.
Исая 44:23
Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления.
Яков 5:13