Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ласкателството За да те пазят от лоша жена,
От ласкателния език на чужда жена.
Притчи 6:24
С многото си предумки тя го прелъга,
Привлече го с ласкателството на устните си.
Притчи 7:21
Одумникът обхожда и открива тайни,
Затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.
Притчи 20:19
Усърдните устни с нечестиво сърце
Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.
Притчи 26:23
Човек, който ласкае ближния си,
Простира мрежа пред стъпките му.
Притчи 29:5
Тия са роптатели, оплаквачи, които ходят по страстите си, (и устата им говорят надуто), и заради печалба ласкаят човеците.
Юда 1:16
лидерството А ти иди сега, води людете на мястото, за което съм ти говорил; ето, ангелът Ми ще ходи пред тебе; обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието на греха им .
Изход 32:34
Стъпките на човека се оправят от Господа;
И Неговото благоволение е в пътя Му.
Псалми 37:23
Ето, дадох го за свидетел на племената,
За княз и заповедник на племената.
Исая 55:4
Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.
Езекиил 34:12
И Исус като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща.
Марк 6:34
Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
2Тим 2:1-2
липсата на търпение Чакай Господа;
Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти;
Да! чакай Господа.
Псалми 27:14
Очите на всичките гледат към Тебе;
И Ти им даваш храна на време.
Псалми 145:15
Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.
Деяния 1:7
И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда.
Римляни 5:3-4
Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.
Римляни 8:25
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.
Яков 1:3-4
лицемерието Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.
1Цар 16:7
За да не царува нечестив човек,
Човек, който би впримчвал людете,
Йов 34:30
Безбожният погубва ближния си с устата си.
Но чрез знанието на праведните ще се избави.
Притчи 11:9
Затова Господ каза:
Понеже тия люде се приближават при Мене с устата си,
И Ме почитат с устните си,
Но са отстранили сърцето си далеч от Мене,
И благоволението им към Мене е
По човешки поучения изучени папагалски,
Исая 29:13
Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Матей 5:20
Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.
Матей 7:5
лоялността Разсъждение ще те пази,
Благоразумие ще те закриля,
Притчи 2:11
Одумникът обхожда и открива тайните,
А верният духом потайва работата.
Притчи 11:13
Човек, който има много приятели намира в това погубването си;
Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.
Притчи 18:24
Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта;
Но кой може да намери верен човек?
Притчи 20:6
Разисквай делото си с противника* си сам.
Но не откривай чужди тайни,
Притчи 25:9
Както е снежната прохлада в жетвено време,
Така е верният посланик на тия, които го изпращат,
Защото освежава душата на господаря си.
Притчи 25:13
Доверие към неверен човек, в усилно време,
Е като счупен зъб и изкълчена нога.
Притчи 25:19
Верният човек ще има много благословения;
Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
Притчи 28:20
лъжата Чрез Твоите правила станах разумен;
Затова мразя всеки лъжлив път.
Нун.
Псалми 119:104
Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги,
А лъжливият език ще трае за минута.
Притчи 12:19
Лъжливите устни са мерзост Господу,
А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.
Притчи 12:22
Не се доверявайте на другар,
Не уповавайте на близък приятел,
Пази вратата на устата си
От лежащата в обятията ти;
Михей 7:5
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
Ефесяни 4:25
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Откровение 21:8
любовта Много води не могат угаси любовта,
Нито реките могат я потопи;
Ако би дал някой целия имот на дома си за любовта,
Съвсем биха го презряли.
Песен 8:7
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Йоан 3:16
Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Йоан 13:34-35
А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.
Римляни 5:5
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
Галатяни 5:22
Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
Ефесяни 5:25
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005