Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
обезсърчението Ето, Господ твоят Бог туря пред тебе тая земя; върви напред, завладей я както ти е говорил Господ Бог на бащите ти; не бой се и да не те е страх.
Второзаконие 1:21
Помощта ми е от Господа,
Който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти;
Оня, който те пази, няма да задреме.
Псалми 121:2-3
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
Не бой се, защото Аз съм с тебе;
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
Ще те укрепя, да! ще ти помогна.
Да! ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 41:10
Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
Матей 11:28
И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
Евреи 10:35
обетите Когато някой мъж направи обрек Господу, или се закълне с клетва та обвързва душата си със задължение, нека не наруши думата си, но нека извърши, според всичко що е излязло из устата му.
Числа 30:2
Когато направиш обрек на Господа твоя Бог, да не забравяш да го изпълниш; защото Господ твоят Бог непременно ще го изиска от тебе, и неизпълнението му ще ти се счете за грях. Но ако се въздържаш от да се обричаш, няма да ти се счита за грях. Каквото излиза из устните ти, пази го и го върши според както си обрекъл на Господа твоя Бог, сиреч, доброволния принос, който си обрекъл с устата си.
Второзаконие 23:21-23
Принеси Богу жертва на хваление,
И изпълни на Всевишния обреците си;
Псалми 50:14
Когато направиш обрек Богу,
Не се бави да го изпълниш,
Защото Той няма благоволение в безумните;
Изпълни това, което си обрекъл. По-добре да се не обричаш,
Отколкото да се обречеш и да не изпълниш.
Еклисиаст 5:4-5
обидите Държах Твоите правила и Твоите свидетелства;
Защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Тав.
Псалми 119:168
И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.
Матей 11:6
А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
Матей 16:23
А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.
Матей 18:6
Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците.
Деяния 24:16
Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение;
2Кор 6:3
И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;
Евреи 12:15
обновяването на ума И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.
Деяния 17:11
И недейте се съобразява с тоя век ‡, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
Римляни 12:2
Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.
Филипяни 4:8
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.
2Кор 10:5
объркването (По слав. 70).
На Тебе, Господи, уповавам;
Да се не посрамя никога.
Псалми 71:1
Уповавай на Господа от все сърце,
И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него,
И Той ще оправя пътеките ти.
Притчи 3:5-6
Понеже Господ Иеова ще ми помогне.
Затова не се смущавам,
Затова съм втвърдил лицето си като кремък,
И зная, че не ще бъда посрамен.
Исая 50:7
Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите.
1Кор 14:33
защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.
Яков 3:16
Защото е писано в писанието: -
"Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен;
И който вярва в Него, не ще се посрами".
1Пет 2:6
огорчението всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
Ефесяни 4:31
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;
Евреи 12:14-15
окулта Но ако забравиш Господа твоя Бог и отидеш след други богове, служиш им и им се поклониш, заявявам ви днес, че съвсем ще бъдете изтребени.
Второзаконие 8:19
Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.
1Цар 15:23
Ще изтребя чародеянията от ръката ти;
И не ще имаш вече предвещатели;
Михей 5:12
Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че бе петнадесет хиляди сребърници.
Деяния 19:19
А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения,
1Тим 4:1
омразата Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия,
И който владее духа си - от завоевател на град.
Притчи 16:32
Време за обичане и време за мразене;
Време за война, и време за мир.
Еклисиаст 3:8
Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си". Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
Матей 5:43-44
Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят,
Лука 6:27
По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Йоан 13:35
Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
Ефесяни 4:26
И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.
Марк 11:25
опасни взаимоотношения Отмини безумния човек
Щом си узнал, че той няма разумни устни.
Притчи 14:7
Дето няма дърва огънят изгасва;
И дето няма шепотник раздорът престава.
Притчи 26:20
Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?
2Кор 6:14
и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
Ефесяни 5:11
крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба.
1Тим 6:5
опиването Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирования, в опивания, и в омразните идолослужения.
1 Петър 4:3
Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;
Лука 21:34
И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
Ефесяни 5:18
оплакванията Тогава Фараон каза на Иосифа: Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми, и всичките ми люде ще слушат твоите думи; само с престола аз ще бъда по-горен от тебе.
Битие 41:39-40
И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Римляни 8:31
Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
Ефесяни 4:29-30
Вършете всичко без роптание и без препиране,
Филипяни 2:14
Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
Филипяни 4:11
За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.
1Сол 5:18
осамотението Това, каза Той, Ми е покой до века:
Тук ще обитавам, защото го пожелах.
Псалми 132:14
Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето:
Еклисиаст 3:1
И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?
Матей 6:31
Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго; защото всеки има да носи своя си товар.
Галатяни 6:4-5
и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;
1Сол 4:11
освобождението Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш;
Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.
Псалми 31:2
Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб;
С песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села).
Псалми 32:7
Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.
Псалми 34:4
Правдата на справедливите ще ги избави,
А коварните ще се хванат в злобата си.
Притчи 11:6
И всеки, който призове името Господно ще се избави;
Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени,
Както рече Господ,
И между оцелелите ония, които Господ ще повика.
Йоил 2:32
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 8:32
А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,
2Кор 3:17
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
Колосяни 1:13
остаряването Млад бях, ето, остарях,
Но не съм видял праведният оставен,
Нито потомството му да проси хляб.
Псалми 37:25
Боже, Ти си ме научил от младостта ми;
И досега съм разгласявал Твоите чудесни дела.
Псалми 71:17=18
Ще го наситя с дългоденствие,
И ще му покажа спасението, което върша.
Псалми 91:16
Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
Ще бъдат сочни и зелени; За да възвестят, че е праведен Господ,
Моята канара, у Когото няма неправда.
Псалми 92:14-15
Защото,
"Който желае да обича живота
И да види добри дни,
Нека пази езика си от зло
И устните си от лъжливо говорене;
1Пет 3:10
отказването Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях; защото Господ твоят Бог Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.
Второзаконие 31:6
Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
Матей 10:22
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 9:62
Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
2Тим 2:3
Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.
Яков 1:12
отмъщението Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
Левит 19:18
Господ нека съди между мене и тебе, и Господ нека ми въздаде за тебе; обаче моята ръка не ще се дигне против тебе.
1Цар 24:12
А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.
Матей 5:39
Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.
Матей 6:15
Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
Римляни 12:19
отношението Жертви на Бога са дух съкрушен;
Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.
Псалми 51:17
Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
Притчи 15:13
Отваря устата си с мъдрост,
И законът на езика й е благ.
Притчи 31:26
В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.
Даниил 6:3
Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
Матей 12:34-35
отстъплението Законът на неговия Бог е в сърцето му;
Стъпките му няма да се подхлъзнат,
Псалми 37:31
Пътят на нечестивия е мерзост Господу,
Но Той обича този, който следва правдата.
Притчи 14:44
Върнете се, чада отстъпници,
И Аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви.
Ето, ние идем към Тебе,
Защото Ти си Господ нашият Бог.
Еремия 3:22
А Исус му каза: Никой, който е турил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 9:62
Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.
2Сол 3:3
Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас.
2Тим 1:14
А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава,
Юда 1:24
отхвърлянето то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, Той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.
Второзаконие 4:31
Защото баща ми и майка ми са ме оставили;
Господ, обаче, ще ме прибере.
Псалми 27:10
Защо си отпаднала, душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога, защото аз още ще Го словословя;
Той е помощ на лицето ми и Бог мой.
Псалми 43:5
Защото Господ не ще отхвърли людете Си,
Нито ще остави наследството Си;
Псалми 94:14
Той бе презрян и отхвърлен от човеците.
Човек на скърби и навикнал на печал;
И, както човек, от когото отвръщат хората лице,
Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
Исая 53:3
Няма вече да се наричаш оставен,
Нито ще се нарича вече земята ти пуста;
Но ще се наричаш благоволение Мое е в него,
И земята ти венчана;
Защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана.
Исая 62:4
отчетността Внимавай да познаваш състоянието на стадата си,
И грижи се за добитъка си;
Притчи 27:23
И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
Римляни 14:12
При туй, което тук се изисква от настойниците е, всеки да се намери верен.
1Кор 4:2
А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.
Лука 12:48
Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
Откровение 20:12
оцелявнето Господ ни заповяда да вършим всички тия повеления и да се боим от Господа нашия Бог, за да ни бъде всякога добре, и за да пази Той живота ни, както прави и днес.
Второзаконие 6:24
Потърсих Господа; и Той ме послуша,
И от всичките ми страхове ме избави.
Псалми 34:4
Ако Твоят закон не беше ми наслада,
То аз и тогава бих загинал в скръбта си.
Псалми 119:92
Дето няма мъдро ръководене, народът пропада,
А в многото съветници има безопасност.
Притчи 11:14
Така ще се убоят от името на Господа живеещите на запад,
И от славата Му живеещите при изгрева на слънцето;
Защото ще дойде като стремителен поток,
Затласкан от Господното дихание;
Исая 59:19
Извикай към Мене и ще ти отговоря,
И ще ти покажа велики и тайни неща,
Които не знаеш.
Еремия 33:3
очакването Чакай Господа;
Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти;
Да! чакай Господа.
Псалми 27:14
Чакай Господа и пази Неговия път,
И Той ще те издигне, за да наследиш земята;
Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.
Псалми 37:34
Облегни се на Господа, и чакай Него;
Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си
Като извършва подлости.
Псалми 37:7
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си,
Ще се издигат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят,
Ще ходят и няма да ослабнат.
Исая 40:31
Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси. Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа.
Плач 3:25-26
Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
Галатяни 6:9
Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!
Откровение 22:20
очакванията Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога,
Защото от Него очаквам помощ.
Псалми 62:5
защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.
Матей 9:21
А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.
Марк 9:23
А Петър, с Иоана, се взря в него и рече: Погледни ни. И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи.
Деяния 3:4-6
И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
Евреи 10:35
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога: и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.
1Йн 3:21-22
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005