Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
лицемерието

Но Господ каза на Самуила: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил; защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.
1Цар 16:7
За да не царува нечестив човек,
Човек, който би впримчвал людете,
Йов 34:30
Безбожният погубва ближния си с устата си.
Но чрез знанието на праведните ще се избави.
Притчи 11:9
Затова Господ каза:
Понеже тия люде се приближават при Мене с устата си,
И Ме почитат с устните си,
Но са отстранили сърцето си далеч от Мене,
И благоволението им към Мене е
По човешки поучения изучени папагалски,
Исая 29:13
Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.
Матей 5:20
Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.
Матей 7:5
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005