Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
трагедиите

Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.
Псалми 30:5
Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.
Псалми 147:3
Във време на благоденствие бъди весел,
А във време на злополука бъди разсъдлив;
Защото Бог постави едното до другото,
За да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него.
Еклисиаст 7:14
Защото, ако и да не цъфти смоковницата,
Нито да има плод по лозите,
Трудът на маслината да се осуети,
И нивите да не дадат храна,
Стадото да се отсече от оградата,
И да няма говеда в оборите, Пак аз ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
Авакум 3:17-18
Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Римляни 8:28
Не забравяйте гостолюбието; понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.
Евреи 13:2
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005